Trợ giúp:Ảnh đại diện

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ảnh đại diện   |   Cấp độ thành viên   |   Quà tặng và Huy chương   |   Hồ sơ thành viên

Để tải lên một ảnh đại diện cho hồ sơ của bạn:

  • Bước 1: Lưu lại và chọn ảnh từ PC của bạn.
  • Bước 2: Tới trang hồ sơ của bạn, click vào ảnh đại diện của bạn
  • Bước 3: Click vào Browse, và chọn ảnh mà bạn muốn tải lên.
  • Bước 4: Click "Tải tệp tin lên".
  • Bước 5: Chúc mừng! Bạn đã có ảnh đại diện mới.

Chú ý: Phải chắc chắn rằng ảnh đại diện của bạn phù hợp với yêu cầu.