Trợ giúp:Quà tặng và Huy chương

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ảnh đại diện   |   Cấp độ thành viên   |   Quà tặng và Huy chương   |   Hồ sơ thành viên

Quà tặng[sửa]

Hệ thống Quà tặng cho phép thành viên có thể tự tạo ra quà, rồi tặng cho các thành viên khác để chứng tỏ tình thân hữu, thay lời cảm ơn...

Có 2 loại quà tặng:

  • Công khai: chỉ có những thành viên trong nhóm Bảo quản viên Nhân viên xã hội mới có quyền tạo. Thành viên thông thường có thể tặng bất cứ món quà nào trong nhóm này cho những thành viên khác.
  • Riêng tư: mỗi thành viên thông thường được phép tạo tối đa 5 món quà. Những món quà thuộc loại này chỉ được do chính thành viên tạo ra nó mới có thể tặng cho thành viên khác. Những thành viên khác sẽ không thấy nó hiện ra trên trang Quản lý quà tặng.

Thành viên được tặng quà có quyền gỡ bỏ món quà đó nếu cảm thấy không thích.

Huy chương[sửa]

Hệ thống Huy chương ghi nhận công lao đóng góp của các thành viên.

Có 2 loại huy chương:

  • Cấp độ: sẽ được trao định kỳ mỗi tuần một lần. Nếu thành viên nào được thăng cấp trong khoảng thời gian từ sau lần trao trước, thì lần này sẽ được nhận huy chương đúng với cấp độ mới của mình. Xem danh sách huy chương loại này ở trang Cấp độ thành viên.
  • Mức độ: sẽ được trao một cách tự động khi thành viên đạt được một mốc nào đó. Sau đây là danh sách huy chương loại này:
Huy chương Điều kiện nhận được
EditsAward 1.gif Mốc sửa đổi đầu tiên
EditsAward 5.gif Đạt được mốc 5 lần sửa đổi
EditsAward 10.gif Đạt được mốc 10 lần sửa đổi
EditsAward 25.gif Đạt được mốc 25 lần sửa đổi
EditsAward 50.gif Đạt được mốc 50 lần sửa đổi
EditsAward 100.gif Đạt được mốc 100 lần sửa đổi
EditsAward 250.gif Đạt được mốc 250 lần sửa đổi
EditsAward 500.gif Đạt được mốc 500 lần sửa đổi
EditsAward 750.gif Đạt được mốc 750 lần sửa đổi
EditsAward 1000.gif Đạt được mốc 1000 lần sửa đổi
EditsAward 2000.gif Đạt được mốc 2000 lần sửa đổi
EditsAward 3000.gif Đạt được mốc 3000 lần sửa đổi
EditsAward 4000.gif Đạt được mốc 4000 lần sửa đổi
EditsAward 5000.gif Đạt được mốc 5000 lần sửa đổi
EditsAward 8000.gif Đạt được mốc 8000 lần sửa đổi
Đăng được 5 lời bình
Đăng được 25 lời bình
Đăng được 50 lời bình
Đăng được 100 lời bình
Đăng được 250 lời bình
Đăng được 500 lời bình
Đăng được 750 lời bình
Đăng được 1000 lời bình
Đăng được 2000 lời bình
Đăng được 3000 lời bình
Đăng được 4000 lời bình
Đăng được 5000 lời bình
FriendsAward 3.gif Có được 3 người bạn
FriendsAward 5.gif Có được 5 người bạn
FriendsAward 10.gif Có được 10 người bạn
FriendsAward 20.gif Có được 20 người bạn
FriendsAward 30.gif Có được 30 người bạn
FriendsAward 20.gif Có được 20 người bạn
FriendsAward 25.gif Có được 25 người bạn
FriendsAward 30.gif Có được 30 người bạn
FriendsAward 50.gif Có được 50 người bạn
FriendsAward 100.gif Có được 100 người bạn
FriendsAward 250.gif Có được 250 người bạn