Trợ giúp:Cước chú

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có một số kỹ thuật trên VLOS để làm việc ghi cước chú hay chú thích nguồn gốc dễ dàng hơn.


Dùng Tiêu bản {{ref}} {{note}}[sửa]

Dùng kết hợp hai tiêu bản {{ref}} và {{note}}.

Tiêu bản {{ref|tên liên kết}} để ghi lại liên kết đến nguồn tham khảo cho chú thích giữa đoạn văn. Ở đây tên liên kết cho biết của chú thích ứng với tài liệu nào trong danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ:

Khoảng năm [[208 TCN]]{{ref|no}}, [[Triệu Đà]] - vua nước Nam Việt - tung quân đánh chiếm Âu Lạc. Cuộc kháng cự của An Dương Vương thất bại, nhà nước Âu Lạc bị xóa sổ.

Sẽ cho:

Khoảng năm 208 TCN[1], Triệu Đà - vua nước Nam Việt - tung quân đánh chiếm Âu Lạc. Cuộc kháng cự của An Dương Vương thất bại, nhà nước Âu Lạc bị xóa sổ.

Tiêu bản {{note|tên liên kết}} đánh dấu vị trí của tài liệu tham khảo. Ở đây tên liên kết cho biết của chú thích ứng với tài liệu nào trong danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ:

#{{note|no}} Đa phần sách sử Việt Nam ([[Đại Việt Sử ký Toàn thư]], [[Khâm Định Việt Sử]], [[Việt Sử Tiêu Án]]) đều chép là [[An Dương Vương]] mất nước năm [[208 TCN]], nhưng [[Sử ký Tư Mã Thiên|Sử Ký]] của [[Tư Mã Thiên]] chép là năm [[179 TCN]].

Sẽ cho:

  1. ^  Đa phần sách sử Việt Nam (Đại Việt Sử ký Toàn thư, Khâm Định Việt Sử, Việt Sử Tiêu Án) đều chép là An Dương Vương mất nước năm 208 TCN, nhưng Sử Ký của Tư Mã Thiên chép là năm 179 TCN.

Dùng Tiêu bản {{fn}} {{fnb}}[sửa]

Dùng kết hợp hai tiêu bản {{fn}} {{fnb}}.

Tiêu bản {{fn|số thứ tự}} để ghi lại liên kết đến nguồn tham khảo cho chú thích giữa đoạn văn. Ở đây số thứ tự là số thứ tự của chú thích trong danh mục tài liệu tham khảo. Ví dụ:

Ở các nước phương Tây như Mỹ{{fn|1}} và Anh{{fn|2}}, ung thư đang vượt qua [[bệnh tim mạch]] là nguyên nhân gây chết hàng đầu.

Sẽ cho:

Ở các nước phương Tây như Mỹ 1 và Anh 2, ung thư đang vượt qua bệnh tim mạch là nguyên nhân gây chết hàng đầu.

Tiêu bản {{fnb|số thứ tự}} đánh dấu vị trí của tài liệu tham khảo. Ở đây, số thứ tự chỉ số thứ tự của tài liệu trong danh mục các tài liệu tham khảo. Ví dụ:

{{fnb|1}} Jemal A, Murray T, Ward E, Samuels A, Tiwari RC, Ghafoor A, Feuer EJ, Thun MJ. ''Cancer statistics, 2005.'' CA Cancer J Clin 2005;55:10-30. [http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/55/1/10 Fulltext]. PMID 15661684.

{{fnb|2}} [http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/1015657.stm Cancer: Number one killer] (9 November, 2000). ''BBC News online''. Retrieved 2005-01-29.

Sẽ cho:

1:  Jemal A, Murray T, Ward E, Samuels A, Tiwari RC, Ghafoor A, Feuer EJ, Thun MJ. Cancer statistics, 2005. CA Cancer J Clin 2005;55:10-30. Fulltext. PMID 15661684.

2:  Cancer: Number one killer (9 November, 2000). BBC News online. Retrieved 2005-01-29.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]