Vật lý 9 - Chương 3 Bài 47, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 47: SỰ TẠO ẢNH TRONG MÁY ẢNH

===I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH

II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRONG MÁY ẢNH

1. Trả lời các câu hỏi

2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh

3. Kết luận


III. VẬN DỤNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.