Ý thức hệ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ý thức hệ hay hệ tư tưởng hệ thống các mục đích và quan niệm giúp điều chỉnh mục tiêu, dự tính và hành động của con người. Một ý thức hệ có thể hiểu như một tầm nhìn bao quát, như cách thức để xem xét sự vật, thường gặp trong một vài trường phái triết học xã hội.

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • Christian Duncker (Hg.): Ideologiekritik Aktuell – Ideologies Today. Bd. 1. London 2008,[1]. ISBN 978-1-84790-015-9
 • Christian Duncker: Kritische Reflexionen Des Ideologiebegriffes, 2006, ISBN 1-903343-88-7
 • Minar, David M. (1961) "Ideology and Political Behavior", Midwest Journal of Political Science. Midwest Political Science Association.
 • Mullins, Willard A. (1972) "On the Concept of Ideology in Political Science." The American Political Science Review. American Political Science Association.
 • Pinker, Steven. (2002) "The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature." New York: Penguin Group, Inc. ISBN 0-670-03151-8

Đọc thêm[sửa]

 • Marx, Karl ([1845-46] 1932) The German Ideology [2]
 • Lukács, Georg (1919-23) History and Class Consciousness [3]
 • Mannheim, Karl (1936) Ideology and Utopia Routledge
 • Althusser, Louis (1971) 'Ideology and Ideological State Apparatuses' Lenin and Philosophy and Other Essays Monthly Review Press ISBN 1-58367-039-4
 • Minogue, Kenneth (1985) Alien Powers: The Pure Theory of Ideology, Palgrave Macmillan, ISBN 0-312-01860-6
 • Zizek, Slavoj (1989) The Sublime Object of Ideology Verso ISBN 0-86091-971-4 [4]
 • Eagleton, Terry (1991) Ideology. An introduction, Verso, ISBN 0-86091-319-8
 • Freeden, Michael. 1996. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-829414-6 [5]
 • Hawkes, David (2003) Ideology (2nd ed.), Routledge, ISBN 0-415-29012-0
 • Sorce Keller, Marcello. "Why is Music so Ideological, Why Do Totalitarian States Take It So Seriously: A Personal View from History, and the Social Sciences", Journal of Musicological Research, XXVI(2007), no. 2-3, pp. 91–122.

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây