Atlas: Epilepsy Care in the World 2005

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cuốn sách The Atlas: Epilepsy Care in the World (the Epilepsy Atlas) cung cấp các thông tin và dữ liệu hiện hành về việc chăm sóc và chữa trị bệnh động kinh trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nó cũng bao gồm những nhận xét tóm lược về dược phẩm, triệu chứng, tập quán sinh hoạt của người bị động kinh.

Sách dày 910 trang, trình bày rõ đẹp. File dang PDF, dung lượng 6.88Mb. Được xuất bản bởi tổ chức Y tế sức khỏe thế giới, năm 2005

Liên kết đến đây