Cá basa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

(Nguồn http://www.vietlinh.com.vn- lamvt@vnu.edu.vn sưu tầm)

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU

Kỹ thuật nuôi cá basa và cá tra

Bảo quản tinh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) dài hạn bằng nitơ lỏng

Thức ăn cho cá basa

Phòng trừ các bệnh thường gặp ở cá tra, basa

Trị bệnh cụt vây, cụt đuôi cá ba sa nuôi trong bè

Nuôi cá tra ở miền bắc

Cá tra sạch

Cá tra thịt trắng

Tin, bài về cá ba sa