Cá chẽm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

(Nguồn http://www.vietlinh.com.vn- lamvt@vnu.edu.vn sưu tầm)

Các đặc điểm sinh học căn bản của cá chẽm

Các mô hình nuôi cá chẽm: Nuôi cá chẽm trong lồng - Nuôi ao

Ương cá chẽm thế nào để tránh “cá lớn nuốt cá bé”?

Kinh nghiệm nuôi cá chẽm làm giàu