Các chất ảnh hưởng đến hô hấp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Các chất kích thích hô hấp

Ammonia

Hydrogen sulfide

  • Chất làm tê liệ cơ trơn hệ hô hấp

Botulism

Các chất ức chế synap cơ-thần kinh

Các thuốc trừ sâu chứa nhóm phospho

Nọc rắn

Độc tố uốn ván

  • Chất ức chế trung khu hô hấp

Barbiturate

Ethylene glycol

Hypnotics

Thuốc phiện

Sedative

Thuốc giảm đau nhóm tricyclic

  • Gây viêm phổi

Dầu thô

3-Methyl indole

Paraquat

  • Chất làm giảm nồng độ oxy trong máu

CO

Cyanide

Hydrogen sulfide

Methemoglobinemia

Sulfhemoglobin


Các chất ảnh hưởng đến gan Các chất ảnh hưởng đến hô hấp (tr.4) trở về Đại cương về Độc chất học thú y

Liên kết đến đây