Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật "động não"

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Khái niệm:[sửa]

Động não (công não) là một kỹ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra "cơn lốc” các ý tưởng). Kỹ thuật động não do Alex Osborn (Mỹ) phát triển, dựa trên một kỹ thuật truyền thống từ Ấn độ.

2. Quy tắc của động não[sửa]

 • Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành viên;
 • Liên hệ với những ý tưởng đã được trình bày;
 • Khuyến khích số lượng các ý tưởng;
 • Cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng.

Các b­ước tiến hành[sửa]

1. Ngư­ời điều phối dẫn nhập vào chủ đề và xác định rõ một vấn đề;

2. Các thành viên đưa ra những ý kiến của mình: trong khi thu thập ý kiến, không đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau;

3. Kết thúc việc đưa ra ý kiến;

4. Đánh giá:

 • Lựa chọn sơ bộ các suy nghĩ, chẳng hạn theo khả năng ứng dụng

- Có thể ứng dụng trực tiếp;

- Có thể ứng dụng như­ng cần nghiên cứu thêm;

- Không có khả năng ứng dụng.

 • Đánh giá những ý kiến đó lựa chọn
 • Rút ra kết luận hành động.

3. Ứng dụng[sửa]

 • Dùng trong giai đoạn nhập đề vào một chủ đề;
 • Tìm các phương án giải quyết vấn đề;
 • Thu thập các khả năng lựa chọn và ý nghĩ khác nhau.

4. Ưu điểm[sửa]

 • Dễ thực hiện;
 • Không tốn kém;
 • Sử dụng được hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ của tập thể;
 • Huy động được nhiều ý kiến;
 • Tạo cơ hội cho tất cả thành viên tham gia.

5. Nhược điểm[sửa]

 • Có thể đi lạc đề, tản mạn;
 • Có thể mất thời gian nhiều trong việc chọn các ý kiến thích hợp;
 • Có thể có một số HS "quá tích cực", số khác thụ động. Kỹ thuật động não được áp dụng phổ biến và nguời ta xây dựng nhiều kỹ thuật khác dựa trên kỹ thuật này, có thể coi là các dạng khác nhau của kỹ thuật động não.

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây