Cơ chế chuyển dịch protein qua màng mạng lưới nội chất ở sinh vật nhân thực

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tom A. Rapoport, Protein translocation across the eukaryotic endoplasmic reticulum and bacterial plasma membranes. Nature 450, 663-669.

Một trong những bước quan trọng ở quá trình sinh tổng hợp của nhiều protein là cơ chế chuyển dịch một phần hoặc toàn bộ phân tử qua màng mạng lưới nội chất ở sinh vật nhân thực hay màng sinh chất của sinh vật nhân sơ. Hầu hết các protein được dịch chuyển thông qua một kênh protein được cấu trúc bởi một phức hệ protein màng bảo thủ là phức hệ Sec61 hay SecY. Tùy thuộc vào thành phần liên kết với kênh vận chuyển mà các polypeptide sẽ di chuyển theo các cơ chế khác nhau: 1) chuỗi polypeptide được vận chuyển trực tiếp qua kênh bởi ribosome, 2) cơ chế lắp ráp với sự tham gia của chaperone BiP ở màng mạng lưới nội chất; và 3) một cơ chế đẩy bằng ATPase SecA ở vi khuẩn. Các dữ liệu về cấu trúc, di truyền và sinh hóa đã cho phép mô tả cách một kênh protein tạo thành trên màng, chuyển các phần kỵ nước của protein màng vào lớp lipid và sau đó thiết lập lại màng sinh chất bằng các phân tử nhỏ.