Cảm xúc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cảm xúc hay xúc cảm là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách. Cảm xúc có nhiều loại: cảm xúc đạo đức, cảm xúc thẩm mỹ, cảm xúc trí tuệ... Một đặc trưng của cảm xúc là có tính đối cực: yêu và ghét, ưa thích và không ưa thích, xúc động và dửng dưng...

Cảm xúc như là sự rung động về một mặt nhất định của con người đối với các hiện tượng nào đó của hiện thực.Cảm xúc có đặc điểm là mang tính chất chủ quan.

Đặc điểm[sửa]

 • Các rung động cảm xúc thể hiện tiêu biểu là rung động cảm xúc tốt hoặc xấu, tức là mang sắc thái thoải mái hoặc không thoải mái.
 • Các cảm xúc khác nhau ngoài việc mang sắc thái thoải mái hay không thoải mái còn thể hiện mức độ kích thích hay làm dịu.
 • Trong tình huống phải chờ đợi, phải làm các động tác trì hoãn trứơc lúc xảy ra những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn thì thường xảy ra các rung động cảm xúc thể hiện trạng thái căng thẳng và trạng thái giảm bớt căng thẳng tiếp theo sau đó.

Phân loại[sửa]

Thời gian và mức độ mãnh liệt[sửa]

Tâm trạng. Là một trong những dạng phổ biến nhất của các trạng thái cảm xúc con người. Tâm trạng có những đặc điểm nổi bật sau đây:

 • Cường độ yếu.
 • Thời gian kéo dài đáng kể.
 • Không rõ ràng, không có ý thức.
 • Mang tính chất phân tán đặc biệt. Nguyên nhân gây nên tâm trạng:
 • Do các quá trình và các trạng thái khác nhau của cơ thể.
 • Do các đặc điểm của môi trường bên ngoài nơi người đó sống và làm việc.
 • Do các đặc điểm tác động lẫn nhau giữa người với người.
 • Do những ý nghĩ và biểu tượng đương màu sắc cảm xúc của cá nhân.

Xúc động: Khi các rung động cảm xúc xảy ra với cường độ lớn và biểu hiện đột ngột thì gọi là xúc động. Xúc động có những đặc điểm nổi bật sau đây:

 • Rung động cảm xúc biểu hiện bên ngoài mãnh liệt.
 • Rung động cảm xúc xảy ra trong thời gian ngắn với những đặc điểm riêng.
 • Rung động cảm xúc mang tính chất không có ý thức ở mức đáng kể.
 • Rung động cảm xúc thể hiện tính chất lan tỏa rất rõ ràng.

Tính tích cực và tiêu cực[sửa]

Cảm xúc hay thái độ tiêu cực là những cảm xúc, thái độ thụ động, tránh đấu tranh, gồm:

Cảm xúc hay thái độ tích cực là những cảm xúc, thái độ khẳng định, dấn thân, gồm:

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây