Chương trình mô phỏng tạo ảnh cắt lớp bằng X quang và ứng dụng khảo sát ảnh giả- CTSL

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chương trình mô phỏng tạo ảnh cắt lớp bằng X quang và ứng dụng khảo sát ảnh giả -CTSL
Program for simulation of X-ray Tomography and image artifacts- CSTL
 Tạp chí Proceedings of the 20th Scientific Conference, Hanoi University of Technology 2006 Oct. 3; ():17-22
 Tác giả   Võ Nhật Quang1, Huỳnh Quang Linh2
 Nơi thực hiện   1Bệnh viện Nhi đồng 1- TP Hồ chí Minh, 2Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Quốc gia TPHCM
 Từ khóa  
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English[sửa]

A CT Scanner is a modern medical imaging equipment which is widely used in the public health system nowadays. The article introduces a program for simulation of the image processing of the X-ray computed tomography with pecific algorithms, which will be used to explain users the principle and technical characteristics of CT scanner for educational and training purposes. The program has simulated some cases of artifacts, which help the users to know depply the essence of common artifacts and the way to identify or eliminate them.


Tiếng Việt[sửa]

Máy chụp cắt lớp CT là thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại được sử dụng phổ biến hiện nay trong y tế. Nội dung báo cáo giới thiệu một chương trình mô phỏng sự tạo ảnh cắt lớp thông qua các thuật toán đặc trưng nhằm tạo một công cụ phục vụ đào tạo và hỗ trợ người dùng hiểu rõ về nguyên lý và tính năng kỹ thuật của thiết bị CT. Chương trình đã tạo điều kiện mô phỏng một số trường hợp ảnh giả giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về bản chất và cách thức nhận biết hoặc loại trừ các ảnh giả phổ biến.

Liên kết đến đây