Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 11/Công nghệ cơ khí

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Công nghệ cơ khí

Nội dung cơ bản[sửa]

Cơ khí chế tạo[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Giới thiệu chung về cơ khí chế tạo - Trình bày được khái niệm, vai trò và đặc điểm của cơ khí chế tạo.

- Mô tả được các bước cơ bản trong quy trình chế tạo cơ khí.

- Nhận biết được một số ngành nghề phổ biến thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Vật liệu cơ khí - Trình bày được khái niệm cơ bản và phân loại của vật liệu cơ khí.

- Mô tả được công dụng, tính chất của một số vật liệu cơ khí thông dụng, vật liệu mới.

- Nhận biết được tính chất cơ bản của một số vật liệu phổ biến bằng phương pháp đơn giản.

Các phương pháp gia công cơ khí - Trình bày được khái niệm, phân loại phương pháp gia công cơ khí.

- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của một số phương pháp gia công cơ khí.

- Lập được quy trình công nghệ gia công một chi tiết đơn giản.

- Gia công được một chi tiết cơ khí đơn giản sử dụng phương pháp gia công cắt gọt.

Sản xuất cơ khí - Phân tích được các bước của quá trình sản xuất cơ khí.

- Mô tả được dây truyền sản xuất tự động hoá có sử dụng robot công nghiệp.

- Nhận biết được tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong tự động hoá quá trình sản xuất.

- Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí.

Cơ khí động lực[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Giới thiệu chung về cơ khí động lực - Trình bày được cấu tạo, vai trò của từng bộ phận trong hệ thống cơ khí động lực.

- Kể tên được một số máy móc thường gặp thuộc lĩnh vực cơ khí động lực.

- Nhận biết được một số ngành nghề phổ biến liên quan đến cơ khí động lực.

Động cơ đốt trong - Trình bày được khái niệm, phân loại động cơ đốt trong.

- Mô tả được cấu tạo, giải thích được nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.

- Giải thích được ý nghĩa một số thông số kĩ thuật cơ bản của động cơ đốt trong.

Ô tô - Trình bày được vai trò của ô tô trong đời sống và sản xuất.

- Mô tả được cấu tạo chung của ô tô dưới dạng sơ đồ khối.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lí làm việc của các bộ phận chính trên ô tô.

- Nhận biết được những nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng ô tô và an toàn khi tham gia giao thông.

Chuyên đề học tập[sửa]

Tên chuyên đề Yêu cầu cần đạt
Dự án nghiên cứu lĩnh vực kĩ thuật cơ khí - Mô tả được đặc điểm của một dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực kĩ thuật cơ khí.

- Liệt kê được một số nội dung kĩ thuật có liên quan trong thực hiện dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực kĩ thuật cơ khí.

- Hình thành được ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu một dự án thuộc lĩnh vực kĩ thuật cơ khí.

- Báo cáo được kết quả triển khai dự án nghiên cứu.

Công nghệ CAD/CAM-CNC - Trình bày được vai trò và chức năng của CAD/CAM-CNC trong sản xuất cơ khí.

- Nêu đặc điểm, mô tả cấu trúc chung, nhận biết được các bộ phận của máy CNC.

- Tóm tắt được quy trình gia công với máy CNC tại một cơ sở sản xuất, giáo dục tại địa phương.

Công nghệ in 3D - Trình bày được đặc điểm, ứng dụng của công nghệ in 3D và cấu trúc chung, nguyên lí làm việc của máy in 3D.

- Mô tả được một số công nghệ in 3D.

- Phân tích được triển vọng và xu hướng phát triển công nghệ in 3D.

- Lập trình, kết nối và in được vật thể đơn giản bằng máy in 3D.


Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây