Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 12/Công nghệ điện - Điện tử

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Công nghệ điện - Điện tử

Nội dung cơ bản[sửa]

Công nghệ điện[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Giới thiệu chung về kĩ thuật điện - Trình bày được khái niệm kĩ thuật điện.

- Tóm tắt được vị trí, vai trò và triển vọng phát triển của kĩ thuật điện trong sản xuất và đời sống.

- Nhận biết được một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện.

Hệ thống điện quốc gia - Trình bày được khái niệm và nguyên lí tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha; mô tả được cách nối nguồn, tải ba pha và xác định các thông số hiệu dụng của mạch điện ba pha đối xứng.

- Vẽ và mô tả được cấu trúc chung và vai trò của từng thành phần trong hệ thống điện quốc

gia.

- Trình bày được nội dung cơ bản về một số phương pháp sản xuất điện năng chủ yếu (thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời), ưu điểm và hạn chế của mỗi phương pháp.

- Mô tả được cấu trúc chung, các thiết bị và vai trò của chúng trong mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

- Vẽ và trình bày được sơ đồ, các thông số kĩ thuật của mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt.

Hệ thống điện trong gia đình - Vẽ và mô tả được cấu trúc chung của hệ thống điện trong gia đình.

- Trình bày được chức năng và thông số kĩ thuật của một số thiết bị điện phổ biến được sử dụng trong hệ thống điện trong gia đình.

- Thiết kế và lắp đặt được một mạch điều khiển điện đơn giản trong gia đình.

- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của hệ thống điện trong gia đình; xác định thông số kĩ thuật cho thiết bị đóng cắt, bảo vệ, truyền dẫn điện trong hệ thống điện.

An toàn và tiết kiệm điện năng - Trình bày được khái niệm an toàn điện và tiết kiệm điện năng.

- Tóm tắt được các biện pháp an toàn và tiết kiệm điện năng.

- Thực hiện được một số biện pháp an toàn và tiết kiệm điện năng trong cuộc sống.

Công nghệ điện tử[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử - Trình bày được khái niệm kĩ thuật điện tử.

- Tóm tắt được vị trí, vai trò và triển vọng phát triển của kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.

- Nhận biết được một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện tử.

- Kể tên và mô tả được một số dịch vụ phổ biến trong xã hội có ứng dụng kĩ thuật điện tử.

Linh kiện điện tử - Vẽ được kí hiệu, trình bày được công dụng và thông số kĩ thuật của một số linh kiện điện tử.

- Nhận biết, đọc số liệu kĩ thuật, lựa chọn, kiểm tra được một số linh kiện điện tử phổ biến.

- Lắp ráp, kiểm tra được một mạch điện tử đơn giản (Ví dụ: mạch điện tử ứng dụng, sử dụng ít nhất năm linh kiện).

Điện tử tương tự - Trình bày được nội dung cơ bản về tín hiệu, một số mạch xử lí tín hiệu (mạch khuếch đại, mạch điều chế, mạch giải điều chế) của điện tử tương tự.

- Trình bày được kí hiệu, nguyên lí làm việc và ứng dụng cơ bản của mạch khuếch đại thuật toán.

- Lắp ráp và kiểm tra được một mạch điện tử ứng dụng khuếch đại thuật toán.

Điện tử số - Trình bày được nội dung cơ bản về tín hiệu, một số mạch xử lí tín hiệu (thuộc mạch tổ hợp và mạch dãy) trong điện tử số.

- Vẽ kí hiệu, trình bày được công dụng và nhận biết được một số cổng logic cơ bản.

- Lắp ráp, kiểm tra được mạch điện tử số đơn giản dùng các cổng logic cơ bản.

Vi điều khiển - Trình bày được khái niệm, phân loại và ứng dụng của vi điều khiển.

- Vẽ và giải thích được sơ đồ chức năng của vi điều khiển.

- Mô tả được cấu trúc, ứng dụng và công cụ lập trình của một bo mạch lập trình vi điều khiển.

- Thiết kế, lắp ráp, kiểm tra được mạch điện tử ứng dụng dùng bo mạch lập trình vi điều khiển.

Chuyên đề học tập[sửa]

Chuyên đề Yêu cầu cần đạt
Thiết kế hệ thống cảnh báo trong gia đình - Nhận biết được nhu cầu và các tình huống cần cảnh báo tự động trong gia đình.

- Trình bày được cấu trúc, nguyên lí hoạt động của hệ thống cảnh báo sử dụng vi điều khiển.

- Thiết kế, chế tạo được một hệ thống cảnh báo trong gia đình.

Dự án nghiên cứu lĩnh vực hệ thống nhúng - Mô tả được đặc điểm của một dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng.

- Liệt kê được các nội dung liên quan trong một dự án cụ thể thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng.

- Hình thành được ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu một dự án thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng.

- Báo cáo được kết quả triển khai dự án nghiên cứu.

Dự án nghiên cứu lĩnh vực robot và máy thông minh - Mô tả được đặc điểm của một dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực robot và máy thông minh.

- Liệt kê được các nội dung liên quan trong một dự án cụ thể thuộc lĩnh vực robot và máy thông minh.

- Hình thành được ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu một dự án thuộc lĩnh vực robot và máy thông minh.

- Báo cáo được kết quả triển khai dự án nghiên cứu.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây