Chương trình môn Công nghệ/Nội dung giáo dục/Lớp 12/Lâm nghiệp - Thuỷ sản

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Lâm nghiệp - Thuỷ sản

Nội dung cơ bản[sửa]

Lâm nghiệp[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Giới thiệu chung về lâm nghiệp - Trình bày được vai trò, triển vọng của lâm nghiệp đối với đời sống và môi trường.

- Nêu được một số hoạt động lâm nghiệp cơ bản.

- Phân tích được một số nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng và giải pháp khắc phục.

- Nêu được các đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp; những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong lâm nghiệp.

Trồng và chăm sóc rừng - Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của việc trồng và chăm sóc rừng.

- Phân tích được quy luật sinh trưởng, phát triển của cây rừng.

- Giải thích được việc bố trí thời vụ và mô tả được kĩ thuật trồng, chăm sóc rừng.

Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững - Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.

- Mô tả được một số biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng phổ biến.

- Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.

- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.

Thuỷ sản[sửa]

Nội dung Yêu cầu cần đạt
Giới thiệu chung về thuỷ sản - Trình bày được vai trò và triển vọng của thuỷ sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Phân loại được các nhóm thuỷ sản theo nguồn gốc và đặc tính sinh vật học.

- Nêu được một số phương thức nuôi thuỷ sản phổ biến ở nước ta, ưu và nhược điểm của từng phương thức.

- Phân tích được xu hướng phát triển của thuỷ sản ở Việt Nam và trên thế giới.

- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong thuỷ sản.

Môi trường nuôi thuỷ sản - Trình bày được các yêu cầu chính của môi trường nuôi thuỷ sản.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nuôi thuỷ sản.

- Mô tả được một số biện pháp cơ bản xử lí môi trường trước và sau nuôi thuỷ sản; các biện pháp quản lí môi trường nuôi thuỷ sản.

- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí môi trường nuôi thuỷ sản.

- Xác định được một số chỉ tiêu cơ bản của nước nuôi thuỷ sản.

- Có ý thức vận dụng kiến thức về quản lí môi trường nuôi thuỷ sản vào thực tiễn.

Công nghệ giống thuỷ sản - Trình bày được vai trò của giống trong nuôi thuỷ sản.

- Phân tích được đặc điểm sinh sản của cá và tôm.

- Mô tả được kĩ thuật ương, nuôi cá và tôm giống.

- Phân tích được ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản.

- Có ý thức vận dụng kiến thức về giống thuỷ sản vào thực tiễn.

Công nghệ thức ăn thuỷ sản - Trình bày được thành phần dinh dưỡng và vai trò của các nhóm thức ăn thuỷ sản.

- Mô tả được một số phương pháp bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản.

- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản.

- Thực hiện được một phương pháp bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản ở quy mô nhỏ.

Phòng, trị bệnh thuỷ sản - Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh thuỷ sản.

- Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị một số loại bệnh thuỷ sản phổ biến.

- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản.

- Vận dụng được kiến thức về phòng, trị bệnh thuỷ sản vào thực tiễn.

Công nghệ nuôi thuỷ sản - Mô tả được quy trình nuôi, chăm sóc một số loại thuỷ sản phổ biến ở Việt Nam.

- Đề xuất được biện pháp đảm bảo vệ sinh ao nuôi và bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản.

- Phân tích được quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Mô tả được một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản (Ví dụ: Ứng dụng công nghệ Semi-biofloc, công nghệ Biofloc).

- Trình bày được một số phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến thuỷ sản phổ biến.

- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến thuỷ sản.

- Thực hiện được một số công việc đơn giản trong bảo quản, chế biến và nuôi thuỷ sản.

Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản - Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thuỷ sản.

- Mô tả được một số biện pháp phổ biến trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Chuyên đề học tập[sửa]

Tên chuyên đề Yêu cầu cần đạt
Công nghệ sinh học trong lâm nghiệp - Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.

- Phân tích được một số hướng ứng dụng phổ biến của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp ở Việt Nam.

- Đánh giá triển vọng của công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.

- Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.

Công nghệ sinh học trong thuỷ sản - Trình bày được khái niệm, vai trò và một số thành tựu của công nghệ sinh học trong thuỷ sản.

- Phân tích được một số hướng ứng dụng phổ biến của công nghệ sinh học trong thuỷ sản (chọn tạo giống, công nghệ sinh sản, sản xuất thức ăn, chẩn đoán bệnh, sản xuất vắc-xin, xử lí môi trường thuỷ sản) ở Việt Nam và trên thế giới.

- Đánh giá được triển vọng của công nghệ sinh học trong thuỷ sản.

- Có ý thức về an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.

Nuôi cá cảnh - Trình bày được đặc điểm động vật học và yêu cầu ngoại cảnh của một số loại cá cảnh phổ biến.

- Lựa chọn được thức ăn phù hợp cho một số loại cá cảnh phổ biến.

- Mô tả được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho một số loại cá cảnh phổ biến.

- Thực hiện được một số công việc trong nuôi và chăm sóc cá cảnh.

- Yêu thích công việc nuôi và chăm sóc cá cảnh, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây