Chương trình môn Toán/Nội dung giáo dục/Lớp 11/Chuyên đề học tập

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ LỚP 11:
ỨNG DỤNG TOÁN HỌC VÀO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN,
ĐẶC BIỆT LÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ HỌA VÀ VẼ KĨ THUẬT

Chuyên đề 11.1: Phép biến hình phẳng.[sửa]

Chủ đề Yêu cầu cần đạt
Phép dời hình. Phép đối xứng trục. Phép đối xứng tâm. Phép tịnh tiến. Phép quay - Nhận biết được khái niệm phép dời hình.

- Nhận biết được tính chất của phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến và phép quay.

- Xác định được ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác, đường tròn qua phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến và phép quay.

- Vận dụng được các phép dời hình nói trên trong đồ hoạ và trong một số vấn đề thực tiễn (ví dụ: tạo các hoa văn, hình khối,...).

Phép đồng dạng phối cảnh (phép vị tự). Phép đồng dạng - Nhận biết được khái niệm phép đồng dạng phối cảnh (phép vị tự), phép đồng dạng.

- Nhận biết được tính chất của phép vị tự.

- Xác định được ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác, đường tròn qua phép vị tự.

- Vận dụng được phép đồng dạng trong đồ hoạ và trong một số vấn đề thực tiễn (ví dụ: tạo các hoa văn, hình khối,...).

Chuyên đề 11.2: Một số yếu tố vẽ kĩ thuật[sửa]

Chủ đề Yêu cầu cần đạt
Một số yếu tố vẽ kĩ thuật - Nhận biết được hình biểu diễn của một hình, khối.

- Nhận biết được một số nguyên tắc cơ bản của vẽ kĩ thuật.

- Đọc được thông tin từ một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản.

- Vẽ được bản vẽ kĩ thuật đơn giản (gắn với phép chiếu song song và phép chiếu vuông góc).

Chuyên đề 11.3: Làm quen với một vài yếu tố của Lí thuyết đồ thị[sửa]

Chủ đề Yêu cầu cần đạt
Giới thiệu một số bài toán về tìm đường đi trong những mô hình xuất phát từ thực tiễn - Nhận biết được khái niệm đồ thị.

- Nhận biết được đường đi Euler, đường đi Hamilton từ đồ thị.

- Nhận biết được thuật toán về tìm đường đi tối ưu trong những trường hợp đơn giản.

- Sử dụng kiến thức về đồ thị để giải quyết một số tình huống liên quan đến thực tiễn (ví dụ: xác định đường đi, xác định đường đi ngắn nhất,...).

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây