Estrogen modulates cardiac growth through an estrogen receptor α-dependent mechanism in healthy ovariectomized mice

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Estrogen tác động đến sự phát triển của tim chuột đã cắt buồng trứng thông qua cơ chế phụ thuộc thụ thể estrogen alpha
Estrogen modulates cardiac growth through an estrogen receptor α-dependent mechanism in healthy ovariectomized mice.
 Tạp chí Molecular and Cellular Endocrinology 2014 Feb 15; 382 (2):909-914
 Tác giả   G. Kararigas, BT.Nguyen, H. Jarry
 Nơi thực hiện   Charité University Hospital Berlin Germany , Goettingen University Hospital Germany; Hanoi University of Agriculture Hanoi Vietnam
 Từ khóa   17β-estradiol, BERKO, CON, E2, ER, ERKO, ERα knockout, ERβ knockout, Estrogen, Estrogen receptor, Heart, LV, WT, control, estrogen receptor, left ventricle, wild-type
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Abstract[sửa]

The modulation of cardiac growth by estrogen in healthy mice is not completely understood. The aim was to investigate the effects of estrogen on cardiac growth in healthy mice lacking either estrogen receptor (ER) α or β. Wild-type (WT), ERα knockout (ERKO) and ERβ knockout (BERKO) 2-month-old mice were ovariectomized and randomly assigned to groups receiving an estradiol (E2)-containing or soy-free (control, CON) diet (n=5-7/group). After three months of E2 administration, WT and BERKO mice had significantly lower body weight, higher relative uterus and heart weight than CON mice, while there was no major E2 effect in ERKO mice. Furthermore, there was a higher concentration of E2-responsive genes Igf1 and Myocd in WT and BERKO but not in ERKO mice. Together, these findings indicate that the estrogenic regulation of cardiac growth in healthy mice is primarily mediated through ERα and not ERβ.

Tóm tắt[sửa]

Vai trò và cơ chế tác động của estrogen đến quá trình phát triển của tim chưa được chứng minh đầy đủ. Nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ cơ chế ảnh hưởng của estrogen đến phát triển của tim chuột khỏe đã phẫu thuật cắt buồng trứng. Các nhóm chuột nghiên cứu bao gồm: Chuột bình thường (WT), chuột đã bất hoạt gen mã hóa estrogen receptor alpha và chuột đã bất hoạt gen mã hóa estrogen receptor beta. Chuột được phẫu thuật cắt buồng trứng vào hai tháng tuổi, phân nhóm và được nuôi bằng thức ăn bình thường không chứa phytoestrogen hay thức ăn chứa estradiol. Sau 3 tháng, chuột bình thường và chuột mang gen mã hóa estrogen receptor beta bất hoạt có khối lượng cơ thể thấp hơn nhóm mang gen mã hóa estrogen receptor alpha bất hoạt cùng với các chỉ số về khối lượng tuyệt đối, khối lượng tương đối của tử cung cao hơn. Mức biểu hiện của gen Igf1 và Myocd cũng cao hơn ở nhóm chuột bình thừong và nhóm bất hoạt gen estrogen receptor beta. Kết quả cho thấy cơ chế điều hòa phát triển tim của estrogen thông qua estrogen receptor alpha mà không qua estrogen receptor beta.

Liên kết đến đây