Giáo án Vật lý 11 - Tiết 15, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

PHẦN HAI ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG IV: TĨNH ĐIỆN HỌC


TIẾT 15: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH


Nuvola apps important.png I. Nội dung:[sửa]

1, Sự nhiễm điện của các vật.

2, Điện tích.

3, Phân loại chất dẫn diện và cách điện.

4, Định luật bảo toàn điện tích.


Gnome-help.png II. Yêu cầu:[sửa]

1, Vận dụng kiến thức đã họclớp 9 hệ thống lại toàn bộ kiến thức.

2, Nắm vững điều kiện và áp dụng định luật bảo toàn điện tích.

3, Xác định loại tương tác của hai điện tích.


Nuvola apps package edutainment.png III. Bài giảng :[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung ghi bảng
1, Trình bày một sốthí nghiệm học sinh đã

tiến hành:

2, Các cách làm cho một vật nhiễm điện Trình bày cụ thể từng cách.

1, Sự nhiễm điện của các vật:

+ Bút nhựa sau khi cọ sát hút được các mẫu giấy nhẹ.

+ Hổ phách...

- Các vật sau khi nhiễm điện thì tương tác nhau tương tác điện.

Các cách làm cho một vật nhiễm điện:

+ Cọ sát

+ Tiếp xúc (kim loại, chất lỏng)

+ Hưởng ứng.


2, Trình bày lí luận chỉ tồn tại hai loại điện tích và tương tác giữa các điện tích. 2, Hai loại điện tích:

+ Các điện tích cùng dấu: đẩy nhau.

+ Các điện tích khác dấu: hút nhau.

Lực hút hay đẩy giữa các điện tíchgọi là lực hút tương tác điện.


4, Nêu một số ví dụ về chất dẫn điện. Các chất này có điểm chung gì ?

Điện tích trong các chất này chuyển động như thế nào ?

5, Hướng dẫn như 4.

6, Trình bày về sự phân loại chất dẫn điện và chất cách điện.


3, Chất dẫn điện và chất cách điện:

+ Chất dẫn điện là chất mà các điện tích có thể di chuyển đến khắp mọi điểm trong vật làm bằng chất đó. VD: kim loại, dung dịch muối...

+ Chất cách điện là chất mà các điện tích không thể di chuyển được từ nơi này đến nơi khác trong vật làm bằng chất đó.

VD : nhựa, giấy, sứ ...


7, Trình bày về sự thay đổi điện tích của

cách phần của vật bị nhiễm điện do hưởng ứng.

Trình bày thí nghiệm về sự nhiễm điện của hai vật do tiếp xúc và cọ sát - chỉ rõ điện tích của vật này tăng thì điện tích của vật kia giảm và ngược lại.

Giới thiệu ứng dụng của định luật bảo toàn điện tích trong vật lý hạt và phát hiện hạt mới.

4, Định luật bảo toàn điện tích.

Chỉ ra điện tích của vật vẫn bằng không - vật trung hoà về điện - điện tích vật không thay đổi.

Khẳng định điện tích: Các vật đang xét không trao đổi điện tích với các vật khác.

Trong một hệ có lập tổng đại số của các điện tích luôn luôn là hằng số.

\Sigma q_{{i}} = const

q_{{1}} + q_{{2}} +... +q_{{n}} = q'_{{1}} + q'_{{2}} + q'_{{n}}Nuvola apps korganizer.png IV. Củng cố:[sửa]

Bài tập 2; 3 SGK.

Bổ sung bài tập 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 BTVL11 (trang27)Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.