Giáo án Vật lý 11 - Tiết 19, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 19: ĐIỆN TRƯỜNG (T1)

Ngày soạn: / /2006 Ngày dạy: / /2006

Nuvola apps important.png I.Kiểm tra bài cũ:[sửa]

1. Nêu nội dung của thuyết điện tử ?

2. Giải thích hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng bằng thuyến điện tử ?


Gnome-help.pngII. Nội dung:[sửa]

Xây dựng khái niệm điện trường: định nghĩa, độ lớn của điện trường.


Nuvola apps package edutainment.pngIII. Yêu cầu:[sửa]

- Nắm vững khái niệm điện trường, sự tồn tại của điện trường.

- Hiểu rõ ý nghĩa của vectơ cường độ điện trường, cách tính cường độ điện trường tại một điểm.


Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng:[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung trình bày bảng

- Nếu hai điện tích dương có thể đẩy nhau thì chúng tác dụng lực lên nhau như thế nào?

1. Khái niệm điện trường

- Điện trường là môi trường vật chất tồn tại xung quanh hạt mang điện và tác dụnglực lên điện tích khác đặt trong nó.

- Trình bày nội dung dẫn đến kết qủa {\frac  {F}{q}}= = hs- Cường độ điện trường có phải là một đại lượng vectơ hay không ? Vì sao ?


- Tính lực tác dụng lên điện tích q ? - Nếu q > 0 hoặc q < 0 thì F có phương chiểu như thế nào ?- Tính lực tác dụng lên điện tích q đặt cách điện tích Q khoảng r ?

- Tính cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q.

- Nếu tại điểm M ttrong không gian có nhiều vectơ cường độ điện trường thì cuờng độ điện trường tại M được tính như thế nào ?

2. Cường độ điện trường

a) Cường độ điện trường

- Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực, được đo bằng thương số của lực điện trường tác dụng lên điện tích thử đặt tại điểm đó và độ lứon của điện tích thử đó:

E = {\frac  {F}{q}}= (V/m)

b) Lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường:

- Lực tác dụng lên điện tích dương chiều điện trường.

- Lực tác dụng lên điện tích âm ngược chiều điện trường.

c) Cuờng độ điện trường gây bởi điện tích điểm

E = k{\frac  {|Q|}{\varepsilon r^{{2}}}}

(r - khoảng cách từ điểm đang xét đến Q)

d) Nguyên lý chồng chất điện trường


Doc11.png
Hoat-dong.pngV. Củng cố kiến thức:[sửa]

Bài tập SGK


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.