Giáo án Vật lý 11 - Tiết 24, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN
TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ

Ngày soạn: / /2006 Ngày dạy: / /2006


Nuvola apps important.png I. Kiểm tra bài cũ:[sửa]

1. Công của lực điện trường được tính như thế nào ? Viết biểu thức tính công.

2. Hiệu điện thế là gì ? Viết biểu thức tính hiệu điện thế.


Gnome-help.png II. Nội dung:[sửa]

1. Xây dụng công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế.

2. Giải bài toán chuyển động của eletron trong điện trường.


Nuvola apps package edutainment.png III. Yêu cầu:[sửa]

- Nắm vững công thức kiên hệ giữa cường độ diện trường và hiệu điện thế.

- Vận dụng tốt công thức tính cường độ điện trường trong chuyển động của các điện ích trong điện trường.


Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng:[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung trình bày bảng

- Nêu điều kiện của bài nhằm tính công.

- Tính công của lực điện trường khi điệntích q di chuyển từ B đến C ?

- Công này có thể tính theo công thức khác không ?


- Nhận xét về chiều của E.

1. Liên hệ giữa cường độ điệnt trường và hiệu điện thế:

Công của lực điện trường khi di chuyển điện tích q từ B đến C:

A= qE.BC

A = q.U_{{BC}}

=>U = q.E hay E = {\frac  {U}{d}}

Cường độ điện trường E có chiều hướng từ nơi có đien thế cao đến nơi có điên thế thấp.


- Xác định đơn vị cường độ điện trường theo công thức liên hệ. 2. Đơn vị cường độ điện trường:

Nếu U = 1V và d = 1m thì E = 1V/m

- Nêu ví dụ SGK.

- E sẽ chuyển động như thế nào ?

- Quỹ đao chuyển động của e giỗng quỹ đạo chuyển động của vật nào ?

- Làm thế nào để nguyên cứu chuyển động của (e)

- Viết phương trình chuyển động của e trên hai trục.

- Khi e ra khỏi hai bản, thời gian chuyển động của e được tính như thế nào ?

- Tính độ dời của e khi ra khỏi phuơng ban đầu.

3.Chuyển động của điện tích trong đien truờng đều:- Chọn hệ trụctoạ độ xOy như hình vẽ.

- Dọc theo phương của trục Ox, e chuyển động thẳng đều với vận tốc v0, có phương trình chuyển động:

x = v_{{0}}t

- Dọc theo phương của trục Oy, e chuyển đông nhanh dần đều với gia tốc a:

a = {\frac  {F}{m}} = {\frac  {qE}{m}} = {\frac  {qU}{md}}

và có phương trình chuyển động:

y = {\frac  {1}{2}}at^{{2}} = {\frac  {qU^{{2}}}{2md}}t^{{2}}


Hoat-dong.pngV. Củng cố kiến thức:[sửa]

Bài tập SGKXem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.