Giáo án Vật lý 11 - Tiết 30, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 28: BÀI TẬP

Ngày soạn: / /2006 Ngày dạy: / /2006

Nuvola apps important.png I. Kiểm tra bài cũ:[sửa]

1. Viết các công thức của bộ tụ ghếp nối tiếp và song song.

2. Viết công thức tính năng lượng của tụ điện và công thức tính nămg lượng điện trường.


Gnome-help.png II. Nội dung:[sửa]

Giải bài tập SGK


Nuvola apps package edutainment.pngIII. Yêu cầu:[sửa]

- Vận dụng đúng công thức trong mạch nối tiếp và song song.

- Phân tích được mạch hỗn hợp.

- Vận dụng công thức một cách linh hoạt trong mạch hỗn hợp hợp.


Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng:[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung trình bày bảng

- Học sinh giải bàt tập trên bảng. Gọi học sinh khác nhận xét, bổ sụng sửa chữa.

Bài 2:

Điện dụng của mộ tụ gồm hai tụ C_{{1}} và C_{{2}} :

 • Ghép nối tiếp: C = {\frac {C_{{1}}C_{{2}}}{C_{{1}}+C_{{2}}}}
 • Ghép song song: C = C_{{1}} + C_{{2}} = 5\mu F

- Học sinh giải bàt tập trên bảng. Gọi học sinh khác nhận xét, bổ sụng sửa chữa.

Bài 3:

a) Điện dung của bộ tụ điện:

C = {\frac {C_{{1}}C_{{2}}}{C_{{1}}+C_{{2}}}} = 0,75\mu F

b) Vì hai tụ mắc nối tiếp nên điện tích bằng nhau:

Q_{{1}} = Q_{{2}} = Q = U.C = 3\mu C

- ĐIện đụng tuowng đương của bộ tụ gồm ba tụ mắc nối tiếp được tính như thế nào ? Bài 4:

Điện dung C của bộ tụ điện:

{\frac {1}{C}}={\frac {1}{C_{{1}}}}+{\frac {1}{C_{{2}}}}+{\frac {1}{C_{{3}}}} = 2

C = 0,5\mu F

- Các tụ được mắc với nhau như thế nào ?

- Làm thế nào để tính điện dung tương được của bộ tụ ?


- Điện tích của các tụ có đặc điểm gì ?

- Điện tích của tụ C_{{1}} được tính như thế nào?

- Tính hiệu điện thế hai đầu C_{{2}} và C_{{3}} .

- Tính Q_{{2}} và Q_{{3}} .

Bài 5:

a)

 • C_{{23}} = C_{{2}} + C_{{3}} = 15\mu F
 • C = {\frac {C_{{1}}C_{{23}}}{C_{{1}}+C_{{23}}}} = 2,5\mu F

b) Do C_{{1}} và C_{{23}}nối tiếp nên:

Q = Q_{{23}} = C.U = 10\mu C

U_{{23}} = Q_{{23}}/C_{{23}} = 2/3V

Q_{{2}} = U_{{23}}.C_{{2}} = 8\mu C

Q_{{3}} = U_{{23}}.C_{{3}} = 2\mu C


Hoat-dong.pngV. Củng cố kiến thức:[sửa]

Bài tập SGK


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.