Giáo án Vật lý 11 - Tiết 34, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 34: BÀI TẬP

Lớp dạy: Ngày dạy: / /2006. Ngày soạn: / / 2006.


Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức:

Ôn tập, hệ thống kiến thức liên quan đến điện và sự phụ thuộc của diện trở vât dẫn vào nhiệt độ.

2. Kỹ năng:

Có khả nằng phân tích một số bài toán dliên quan đến dòng điện và nhiệt độ của vật dẫn.


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên: Các bài tập SGK

2. Chuẩn bị của học sinh: Giải các bài tập ở nhà.


Nuvola apps package edutainment.png III. Tổ chức dạy học :[sửa]

Hoạt động 1:

  • Mục tiêu: Giải bài tập tiết 32
  • Tổ chức:


Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Học sinh tự giải.

- Học sinh khác nhận xét bài làm, bổ sung sửa chữa hoặc giải lại

- Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán thoe từng bước cụ thể.

- Chỉ ra các điểm chưa hợp lý trong cách làm và trình bày.

- Hướng dẫn giải rút gọn bài toán.Hoạt động 2:

  • Mục tiêu: Giải bài tập tiết 33
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Học sinh tự giải.

- Học sinh khác nhận xét bài làm, bổ sung sửa chữa hoặc giải lại

- Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán thoe từng bước cụ thể.

- Chỉ ra các điểm chưa hợp lý trong cách làm và trình bày.

- Hướng dẫn giải rút gọn bài toán.

  • Làm thế nào để tính được điên trở của day đồng ở nhệt độ 100^{{o}}C
  • Chú ý cho học sinh R0 là điên trở chuẩn ở 0^{{o}}C.

- Cung cấp một số công thức làm tròn liên quan.Hoạt động 3: Giải bài 3 trang 77

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Học sinh tự giải.

- Học sinh khác nhận xét bài làm, bổ sung sửa chữa hoặc giải lại

- Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán thoe từng bước cụ thể.

- Chỉ ra các điểm chưa hợp lý trong cách làm và trình bày.

- Hướng dẫn giải rút gọn bài toán.Hoạt động 4:

Hệ thống toàn bộ công thức liên quan đến các bài.

Kiểm tra một số kiến thức cơ bản


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.