Giáo án Vật lý 11 - Tiết 35, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
35: ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG
ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN

Lớp dạy: Ngày dạy: / /2006. Ngày soạn: / / 2006.


Nuvola apps important.png I. Mục tiêu[sửa]

1. Kiến thức:

- Hiểu rõ thế nào là nối tiếp và song song.

- Phân biệt nối tiếp và song song trong mạch hỗn hợp

2. Kỹ năng:

- Giải được các bài toán cơ bản liên quan đến đoạn mạch mắc mối tiếp và song song.


Gnome-help.png II. Chuẩn bị:[sửa]

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Một số điện trở và nguồn điên một chiều

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Ôn lại theo SGK 9


Nuvola apps package edutainment.png III. Tổ chức dạy học [sửa]

Hoạt động 1:

  • Mục tiêu: Xây dụng công thức cho đoạn mạch mắc nối tiếp.
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Viết các công thức cho đoạn mạch nối tiếp.

- Xây dựng các công thức liên quan đến khi các điện trở đều có giá trị như nhau.

- Nhắc lại các công thức của đoạn mạch mắc nối tiếp.

- Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở và giá trị điện trở của nó phụ thuộc nhau như thế nào? -Nếu các điện trở có giá trị bằng nhau thì có gì đặc biệt ?


Hoạt động 2:

  • Mục tiêu: Xây dụng công thức cho đoạn mạch mắc song song.
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Viết các công thức cho đoạn mắc song song.

- Xây dựng các công thức liên quan đến khi các điện trở đều có giá trị như nhau.

- Nhắc lại các công thức của đoạn mạch mắc song.

- Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở và giá trị điện trở của nó phụ thuộc nhau như thế nào?

-Nếu các điện trở có giá trị bằng nhau thì có gì đặc biệt ?

- Nếu mach song song chỉ gồm hai điên trở thì diện trở tương đương đựơc tính như thế nào?Hoạt động 3:

  • Mục tiêu:
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- So sánh dựa trên các kết quả về toán học.


- Chỉ ra được các điện trở mắc nối tiếp và song song trên mạch điện. Tính điện trở của mạch điện đó.

- Nếu vai trò cần thiết phải lắp thêm các điên trở phụ trong dụng cụ đo điện.

- Tính dòng điên qua ampe kế khi biết dòng điên trong mạch và ngược lại.
Hoạt động 4:

  • Mục tiêu: Mắc điện trở phụ cho vônkế
  • Tổ chức:
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Hướng dẫn như mắc sơn cho ampe kế


Hoạt động 5

  • Mục tiêu: Vận dụng giải bài tập thực tế
  • Tổ chức: Giải các bài tập, câu hỏi SGK.


Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN

Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.