Giáo án Vật lý 11 - Tiết 9, Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TIẾT 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.

Nuvola apps important.png I. Ôn tập:[sửa]

1, Hiện tượng căng mặt ngoài là gì ? Viết công thức tính lực căng mặt ngoài.

2, Hiện tượng dính ướt và không dính ướt là gì ? Giải thích tại sao thành mặt thoáng chất lỏng ở gần thành bình.


Gnome-help.png II. Nội dung:[sửa]

- Hiện tượng.

- Công thức tính độ cao vật chất lỏng dâng lên trong ống mao dẫn.

- Giải thích một số hiện tượng thực tế.

Nuvola apps package edutainment.png III. Yêu cầu:[sửa]

- Nắm vững hiện tượng.

- Giải thích các hiện tượng liên quan.

- Vận dụng giải bài tập.

Nuvola apps korganizer.png IV. Bài giảng :[sửa]

Hệ thống câu hỏi hướng dẫn
Nội dung ghi bảng
1, Trình bày thí nghiệm

2, Trình bày thí nghiệm 2.1.

3, Giới thiệu khái niệm ống mao dẫn.


1, Hiện tượng mao dẫn:


+ Thí nghiệm 1:Hiện tượng nước dâng lên trong ống.


+ Thí nghiệm 2: hiện tượng thuỷ ngân hạ xuống trong ống.


+ Hiện tượng mực chất lỏng trong ác ống có tiết diện nhỏ dâng lên hoặc hạ xuống so với mực chất lỏng trong bình gọi là hiện tượng mao dẫn.


4, Giả thích tại sao cây có thể hút nước

và một số chất lỏng khác lên cao.

5, Giải thích hoạt động của bấc đèn, giấy thấm.


2.png

6, Tính lực căng mặt ngoài tác dụng lên khối chất lỏng.

7, Tính trọng lượng khối nước dâng lên trong hai ống.

8, Khi nào khối nước CB.


31.png


Nuvola apps korganizer.png IV. Củng cố: Bài tập SGK[sửa]

Xem thêm[sửa]

Giáo án Vật lý 11 (66 tiết), Nguyễn Thái Quyết, THPT Đông Sơn 2
Tiết 1 CHẤT KẾT TINH VÀ CHẤT VÔ ĐỊNH HÌNH
Tiết 2 MẠNG TINH THỂ
Tiết 3 BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
Tiết 4 BÀI TẬP
Tiết 5 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
Tiết 6 BÀI TẬP
Tiết 7 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT LỎNG
Tiết 8 HIỆN TƯỢNG CĂNG MẶT NGOÀI. SỰ DÍNH ƯỚT
Tiết 9 HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Tiết 10 BÀI TẬP
Tiết 11 HƠI KHÔ VÀ HƠI BÃO HOÀ.
Tiết 12 ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA
Tiết 13 ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Tiết 14 KIỂM TRA
Tiết 15 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Tiết 16 ĐỊNH LUẬT CULÔNG
Tiết 17 BÀI TẬP
Tiết 18 THUYẾT ĐIỆN TỬ
Tiết 19 ĐIỆN TRƯỜNG (T1)
Tiết 20 ĐIỆN TRƯỜNG (T2)
Tiết 21 BÀI TẬP
Tiết 22 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 1)
Tiết 23 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRUỜNG. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ (TIẾT 2)
Tiết 24 LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ HIỆU ĐIIỆNTHẾ
Tiết 25 BÀI TẬP
Tiết 26 VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 27 TỤ ĐIỆN
Tiết 30 BÀI TẬP
Tiết 31 KIỂM TRA
Tiết 32 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Tiết 33 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIÊN TRỞ VẬT DẪN VÀO NHIỆT ĐỘ
Tiết 34 BÀI TẬP
Tiết 35 ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP VÀ SONG SONG. ĐIỆN TRỞ PHỤ TRONG CÁC DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Tiết 36 BÀI TẬP
Tiết 37 NGUỒN ĐIỆN. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIÊN
Tiết 38 NGUỒN ĐIỆN HOÁ HỌC
Tiết 39 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ
Tiết 40 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA MÁY THU ĐIỆN

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.