Học Địa lý 12 bằng Atlat/Các nguồn lực chính/Đường lối phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Giới thiệu bài học[sửa]

Nội dung bài học[sửa]

Về đường lối phát triển kinh tế xã hội

Không có trong Atlat.

Về cơ sở vật chất kĩ thuật (Phương diện ngành và lãnh thổ)

Cả hai vấn đề trên nên học theo sách giáo khoa sẽ đầy đủ hơn. Nếu học theo atlat sẽ không đầy đủ, ta chỉ có thể tìm được một số nội dung (và cũng cần hiểu thế nào là cơ sở vật chất kỹ thuật). Ví dụ:

  • Bản đồ Trang 13, 14 để thấy các vùng chuyên canh Nông nghiệp.
  • Biểu đồ giá trị sản xuất Công nghiệp phân theo thành phần kinh tế trang 16, để nói các thanh phần kinh tế tham gia vào sản xuất công nghiệp.
  • Bản đồ trang 16, 17 để nói về các ngành công nghiệp có năng lực sản xuất đáng kể, các trung tâm công nghiệp quan trọng.
  • Bản đồ trang 18 để nhận xét về mạng lưới giao thông đã tỏa đi đến đâu, có các cảng biển quan trọng nào?
  • Trang 19-bản đồ thương mại: ta biết các thành phần tham gia, số lượng người tham gia, mạng lưới thương mại, các địa phương được coi là trung tâm thương mại của cả nước.

Tổng hợp các trang trên để ta nói về hạn chế của cơ sở vật chất kĩ thuật nước ta (nên vừa đọc SGK vừa đối chiếu trên từng trang atlat sẽ dễ nắm được bài hơn).

Liên kết ngoài[sửa]<<< Trở về mục lục

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này