Học Địa lý 12 bằng Atlat

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
 1. Lời mở
 2. Các nguồn lực chính để phát triển kinh tế xã hội
  1. Vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên
   1. Vị trí địa lý
   2. Tài nguyên thiên nhiên
  2. Dân cư và nguồn lao động
   1. Dân số và sự phân bố dân cư
   2. Vấn đề dân tộc
   3. Biện pháp giải quyết về dân số, dân cư, dân tộc
  3. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật
  4. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội
 3. Những vấn đề phát triển kinh tế xã hội
  1. Lao động và việc làm
  2. Thực trạng nền kinh tế
   1. Những thay đổi về cơ cấu ngành
   2. Sự thay đổi về cơ cấu lãnh thổ
  3. Sử dụng vốn đất
   1. Vốn đất đai
   2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
  4. Vấn đề lương thực phẩm
   1. Hiện trạng sản xuất lương thực
   2. Hiện trạng sản xuất thực phẩm
  5. Vấn đề phát triển cây công nghiệp
   1. Những thuận lợi
   2. Hiện trạng phát triển và phân bố cây công nghiệp
   3. Các vùng chuyên canh
  6. Những vấn đề phát triển công nghiệp
   1. Cơ cấu ngành công nghiệp và tình hình phát triển công nghiệp
   2. Sự phân hóa lãnh thổ
  7. Vấn đề phát triển giao thông vận tải
  8. Vấn đề phát triển kinh tế đối ngoại
 4. Phát triển kinh tế - xã hội trong các vùng
  1. Đồng bằng Sông Hồng
  2. Đồng bằng Sông Cửu Long
  3. Duyên hải miền trung
  4. Trung du và miền núi phía bắc
  5. Tây Nguyên
  6. Đông Nam Bộ
 5. Tài liệu tham khảo

LỜI CUỐI: Trên đây là trang tài liệu để giúp các em sử dụng atlat được tốt hơn. Tuy nhiên tài liệu được viết sẽ khó tránh khỏi những sai sót, mong các em thông cảm, nếu phát hiện nhưng chỗ sai các em cứ đặt vấn đề để tài liệu được điều chỉnh cho chính xác hơn. Tài liệu này cùng với atlat không thể thay thế hoàn toàn cho sách giáo khoa được, các em cần phải đọc cả sách giáo khoa để bổ sung cho những nội dung còn thiếu.

Chúc các em mọi điều tốt lành.

Người viết: Nguyễn Mạnh Hùng

Biên soạn và hình ảnh: Nguyễn Thế Phúc, Cao Xuân Hiếu.

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.