Học Địa lý 12 bằng Atlat/Phát triển kinh tế - xã hội trong các vùng/Trung du và miền núi phía bắc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Các trang Atlat[sửa]

Vấn đề khoáng sản[sửa]

Sử dụng trang 6 trang 17 (Năng lượng).
 • So sánh mật độ các mỏ khoáng sản so với các vùng khác (nhiều nhất).
 • So sánh chủng loại khoáng sản so với các vùng khác (Nhiều loại nhất và có nhiều mỏ có trữ lượng lớn).
 • Ở đây có những khoáng sản nào? Ở đâu? (Sử dụng các kí hiệu trong bảng chú thích và nhìn trong vùng có khoáng sản nào tương ứng thì kể ra - cần lưu ý là kể khoáng sản từ nhiều đến ít, tránh trường hợp là khoáng sản của tỉnh này (mỏ này) lại gắn cho tỉnh kia (mỏ kia).
 • Kẻ bảng


Khoáng sản Phân bố
Năng lượng Than Quảng Ninh...
... ...
Kim loại Sắt Thái Nguyên...
... ...
... ...
Phi kim loại ... ...
... ...


 • Các em cũng có thể nêu khó khăn của việc khai thác khoáng sản: (Khi ta chồng bản đồ trang 6 lên bản đồ trang 4) Các khoáng sản hầu hết nằm ở khu vực núi và cao nguyên nên khó khăn trong việc tổ chức khai thác, sản xuất

Vấn đề thủy điện[sửa]

 • Sử dụng trang 9 để nói về địa hình cao, dốc (màu sắc và lát cắt – Địa hình cao nhất cả nước, vùng núi Hoàng Liên sơn có núi cao trên 3000 mét) và các sông lớn chảy qua
 • Kẻ bảng: Sử dụng trang 16, 17 (năng lượng), 21 (Kinh tế) để điền tên các nhà máy thủy điện, công suất, được xây dựng trên sông nào. Nhà máy nào đang xây dựng.


Nhà máy thủy điện Công suất Được xây dựng trên sông
Hòa Bình Trên 1000MW hoặc 1920000KW ...
... ... ...
... ... ...

Vấn đề phát triển các cây có nguồn gốc Cận nhiệt và Ôn đới[sửa]

 • Sử dụng bản đồ trang 7, 8, 9 để trình bày những thuận lợi trong việc phát triển cây có nguồn gốc cận nhiệt và Ôn đới (Địa hình, khí hậu, đất đai).
  • Trang 7: Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh nhất đất nước.
  • Trang 8: Đất chủ yếu là đất feralit.
  • Trang 9: Địa hình là núi và cao nguyên (Tây bắc cao hơn đông bắc) nên ở vùng núi cao có khí hậu lạnh.
 • Kẻ bảng: Các em có thể kẻ bảng tổng hợp hoặc riêng từng loại cây theo mẫu: Sử dụng bản đồ trang 14 (Cây công nghiệp), 21.


Các cây trồng Phân bố
Cây công nghiệp Chè Thái Nguyên, Phú Thọ,...
Bông ...
Cây dược liệu (Tham khảo sách giáo khoa) ... ...
... ...
Cây ăn quả ... ....
Rau ... ....


Nội dung này các em cũng nên trình bày những khó khăn: (dựa vào bản đồ khí hậu trang 7-xem các biểu đồ khí hậu trong bản đồ khí hậu chung): Mùa đông lạnh nhiệt độ xuống thấp và thời kỳ mưa ít sẽ thiếu nước tưới.

Về chăn nuôi gia súc[sửa]

 • Để giải thích được vì sao có thế mạnh thì các em cần phải xác định gia súc là những con gì và sau đó suy nghĩ xem thức ăn của nó là gì thì mới có thể lý giải được vì sao vùng có thế mạnh về chăn nuôi gia súc, sau đó em tìm trên trang 13 sẽ thấy các đồng cỏ của vùng (cao bằng, lạng sơn, mộc châu) và tìm trên bản đồ Hoa màu trang 14 em sẽ thấy đây là vùng trồng nhiều hoa màu (ngô, khoai, sắn).
 • Để nêu được thế mạnh chăn nuôi cụ thể của vùng nên phối hợp cả 3 bản đồ trang 13, 14(chăn nuôi), 21(kinh tế) và tìm từng vật nuôi có ở tỉnh nào, hoặc vùng nào, hoặc cao nguyên nào. Riêng phần qui mô thì em phải nhớ vì không có thời gian để cộng số lượng gia súc của từng tỉnh, mặt khác đây là công việc rất khó thực hiện vì phải tính tỉ lệ tỉ mỉ của từng tỉnh, nội dung cần phải nhớ là: Đàn trâu (60% cả nước), đàn lợn, đàn bò.
 • Kẻ bảng:


Vật nuôi Qui mô Phân bố
Trâu 60 % của cả nước Hà Giang, Tuyên Quang,Lạng Sơn
... ...
Lợn ... ...
Gia cầm ... ...


 • Trong phần khó khăn của chăn nuôi rất khó xác định trên Atlat nên em cần phải nhớ là: năng suất các đồng cỏ chưa cao, thiếu các trung tâm công nghiệp chế biến, xa thị trường tiêu thụ (do ít dân), giao thông đi lại khó khăn

Về kinh tế biển[sửa]

Sử dụng bản đồ trang 21 để trình bày thế mạnh du lịch. Nghề cá.
Bản đồ Hành chính vùng Tây Bắc

Ý nghĩa của việc phát huy thế mạnh[sửa]

 • Sử dụng bản đồ trang 13 để phân tích khi vùng này giáp với Đồng bằng sông Hồng, lại giáp với Lào và Nam Trung quốc.
 • Dựa vào phân tích ở nội dung trên: Khi vùng có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác nhiều (Trừ tài nguyên rừng).
 • Sử dụng trang 12 để thấy được ý nghĩa chính trị xã hội khi đây là vùng có nhiều dân tộc ít người lại là cái nôi của Cách mạng Việt nam.


Bản đồ hành chính vùng Tây Bắc

Liên kết ngoài[sửa]<<< Trở về mục lục

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này