Thảo luận:Học Địa lý 12 bằng Atlat/Phát triển kinh tế - xã hội trong các vùng/Trung du và miền núi phía bắc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mong ban quản trị điều chỉnh lại 1 trang at lát minh họa bài Trung du miền núi phía Bắc. Phần bản đồ minh họa hiện tại"trang 14"-( nhưng nội dung của bản đồ lại là trang 11).Đề nghị sửa lại như sau:Giữ nguyên tên "trang 14", bỏ bản đồ hiện tại(trang 11)thay vào đó là bản đồ của trang 14. Nguyenmanhhungdiak8 23:45, ngày 01 tháng 3 năm 2007 (CST)

Tôi không hiểu lỗi này lắm. Có phải là do lỗi upload nhầm hình? WikiSysop 02:17, ngày 02 tháng 3 năm 2007 (CST)

Nội dung cũ: "Kẻ bảng: Sử dụng trang 14, 15 (năng lượng), 21 (Kinh tế)..." xin sửa lại là: "Kẻ bảng: Sử dụng trang 16, 17 (năng lượng), 21 (Kinh tế)" . 13h(GMT+7) ngày 02 tháng 3 năm 2007. Nguyenmanhhungdiak8 23:58, ngày 01 tháng 3 năm 2007 (CST)

Đã sửa. Anh xem đã đúng chưa. WikiSysop 02:17, ngày 02 tháng 3 năm 2007 (CST)