Học toán như thế nào – Jo Boaler

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hocthenao: Dưới đây là bản lược dịch bài giảng trực tuyến "Học toán như thế nào" của Jo Boaler (đại học Stanford) trên Coursera. Bài giảng có ba phần do Trần Quang Nghĩa gửi đến Học Thế Nào.

Đây là khóa học dành riêng cho giáo viên, phụ huynh, người quản trị, và bất cứ ai đang dạy hay kèm cặp các em học toán.

Mục lục

Tác giả và Nguồn