Huyệt túc tam lý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tên Huyệt

Có những câu chuyện và lý do để tên huyệt "Túc tam lý" ra đời. Chuyện kể rằng dùng kim châm hay bấm huyệt này có thể giúp binh lính đi bộ hơn 3 dặm mà chân không mỏi. Nguyên do khác liên quan đến vị trí của huyệt: (1) huyệt nằm dưới lõm ngoài xương bánh chè 3 thốn và (2) huyệt là nơi hội tụ của 3 phủ Đại trường (phía trên), Vị (ở giữa) và Tiểu Trường (phía dưới). Huyệt còn được gọi với các tên khác như Tam lý, Hạ Tam lý, Hạ Lăng, Quỷ Tà.

Xác định vị trí

Huyệt nằm ở khe giữa xương chày và xương mác, dưới lõm ngoài xương bánh chè 3 thốn.

Vùng huyệt chịu sự chi phối của thần kinh chày trước (phát ra từ thần kinh hông lớn hay dây thần kinh tọa)

Vai trò của huyệt

Túc tam lý là huyệt số 36 của kinh Vị, là huyệt hợp, thuộc hành thổ nên có thể được dùng một mình hay kết hợp trong nhiều đơn huyệt trong điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa hay các bệnh toàn thân như các bệnh thuộc hệ thần kinh, huyết áp cao.

Tác dụng điều trị

Liên kết đến đây