Kỹ thuật ghi hình cho thấy những tương tác phức tạp ở vi khuẩn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các nhà nghiên cứu sử dụng một loại kỹ thuật ghi hình mới bằng khối phổ cho phép thấy được nhiều tương tác phức tạp ở vi khuẩn. Các vi khuẩn phải giao tiếp và tương tác với môi trường xung quanh và với sinh vật khác để sinh trưởng và phát triển. Các yếu tố giao tiếp của tế bào tham gia hình thành các phân tử tín hiệu và trao đổi các hợp chất thứ cấp nên có ảnh hưởng lớn hơn khi sinh vật đó tự hoạt động

Hầu hết những gì được biết về sự giao tiếp giữa các vi khuẩn là kết quả của sự đo đạc và quan sát gián tiếp. Đến nay, chưa có kỹ thuật lấy thông tin hoặc tổng hợp để quan sát sự trao đổi chất đa dạng và sự tương tác truyền tín hiệu giữa vi khuẩn, vật chủ, và môi trường. Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Angewandte Chemie ngày 16 tháng Năm 2011, các nhà nghiên cứu của Đại học California (University of California) và Viện Hải Dương học Scripps (Scripps Institute of Oceanography) đưa ra phương pháp khối phổ ghi hình rõ nét những tương tác phức tạp ở vi khuẩn. “Để quan sát tốt hơn và hiểu được sự ảnh hưởng qua lại của nhóm vi khuẩn với các yếu tố sinh học môi trường xung quanh, chúng tôi có thể nhận biết và xác định đặc điểm các phân tử có liên quan, và có thể sẽ khám phá ra liệu pháp trị liệu hiệu quả mới và các hợp chất có giá trị thương mại,” Ts Pieter C. Dorrestein, tác giả bài báo, cho biết.

Ts. Dorrestein và cộng sự sử dụng kỹ thuật khối phổ ion hóa hấp thụ laser dạng ma trận (matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometry), một ứng dụng tương đối mới để tạo ra hình ảnh không gian hai chiều các phân tử sinh học của vi khuẩn – như protein, peptide, đường – rất dễ bị phân hoại bởi các kỹ thuật khối phổ khác. Là nghiên cứu đầu tiên, các nhà khoa học đã tập hợp các hợp chất của vi khuẩn biển từ việc phân vụn bề mặt của con hàu ở khu vực bến tàu Scripps (Scripps Pier). Kết quả hình ảnh, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đã đem lại nhiều điều mới. “Một trong những thứ chúng tôi thấy là những cuộc “đối thoại” giữa các vi khuẩn là rất phức tạp mà không có được khi sử dụng các kỹ thuật khác trước kia,” Ts. Dorrestein nói. “Có rất nhiều sự giao tiếp diễn ra cùng lúc, nhiều thay đổi đã xảy ra đồng thời. Chúng tôi thấy sự cạnh tranh nguồn cơ chất như sắt, không chỉ như thế các chất tiết của vi khuẩn này còn làm thay đổi kiểu hình của các sinh vật gần nó.” Ts. Dorrestein lưu ý rằng việc quan sát được tốt hơn môi trường giao tiếp vi khuẩn vô cùng phong phú này sẽ làm thay đổi cách thức các nhà khoa học nghiên cứu và tác động kỹ thuật đến nhóm hai hoặc nhiều vi khuẩn. “Hơn là đếm có những vi khuẩn nào hiện diện, như trong nhiều nỗ lực nghiên cứu genome, phương pháp hiện nay của chúng tôi đang đi đến việc giải quyết được các câu hỏi tại sao, khi nào, và như thế nào về tương tác vi khuẩn thay vì chỉ là câu hỏi loại nào,” Ts. Dorrestein kết luận.

Tham khảo[sửa]

Nguồn dịch Biotechdaiy.com [1]