Thảo luận:Kỹ thuật ghi hình cho thấy những tương tác phức tạp ở vi khuẩn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài này thật thú vị nhưng nhiều điểm chưa rõ ràng lắm.

  1. kỹ thuật MALDI-MS chỉ cho ra mảnh khối phổ làm thế nào xác định được tương tác protein-protein? Bài có bước tiền xử lý mẫu đúng k?
  2. Có vẻ như bài này làm kiểu metaproteomics? nghĩa là thu protein từ 1 nguồn tự nhiên có sự lẫn tạp của nhiều loài. Thế thì trình tự genomics support lấy từ đâu?


Cao Xuân Hiếu, 05:34, 4/7/2011 (UTC)