Kinh nghiệm dạy học/Hoạt động ngoài lớp học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

1. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá[sửa]

Tổ chức lớp đến tham quan một cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu,… về các vấn đề có liên quan đến môn học. Đây là điều khó thực hiện với lớp đông, nhưng nếu làm được sẽ mang lại hiệu quả giáo dục to lớn.

2. Có kế hoạch tiếp xúc HV[sửa]

GV nên có kế hoạch tiếp xúc HV tại trường, nhằm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn bài tập, đồ án,... Trao đổi qua e-mail giữa GV-HV về những vấn đề của môn học cũng là một cách làm tốt, được nhiều HV chọn lựa.

Tham khảo[sửa]

Tham khảo tài liệu "Hoạt động giảng dạy và đánh giá" năm 2008 của TS. Lê Văn Hảo, PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Liên kết đến đây