Làm phép chia ngắn

Từ VLOS
(đổi hướng từ Làm Phép Chia Ngắn)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phép chia ngắn cũng giống chia phép chia dài, nhưng bây giờ ta viết ít hơn và tính nhẩm nhiều hơn. Phép chia ngắn rất lý tưởng với các phép chia có ước số, số mà bạn dùng để chia số khác cho nó, nhỏ hơn 10. Muốn biết làm thế nào để dùng một phép chia ngắn để giải quyết bài toán, ahy4 theo các bước sau đây.

Các bước

Thực Hiện Phép Chia Ngắn

 1. Viết phép tính. Để viết chính xác phép tính, hãy viết số chia, số mà bạn đang dùng để chia thành số khác, ra phía ngoài dấu chia. Viết số bị chia, số mà sẽ bị chia bởi số chia, vào bên trong dấu chia. Thương số, là kết quả của bạn, hãy viết lên phía trên dấu chia. Nhớ rằng để làm phép chia ngắn, ước số phải nhỏ hơn 10.
  • 5 là ước số, ta viết nó ngoài dấu chia.
  • 847 là số bị chia, ta viết nó bên trong dấu chia.
  • Phần thương bỏ trống vì hiện ta vẫn chưa tiến hành chia.
 2. Chia con số đầu tiên của số bị chia cho số chia. Trong ví dụ này, 9 chia 5 được 1 dư 3. Viết 1, thương số, lên phía trên dấu chia.
 3. Viết số dư của phép chia thứ nhất phía dưới con số đầu tiên của số bị chia. Viết con số 3 nhỏ lên phía trên bên phải số 8. Việc này sẽ nhắc bạn nhớ rằng bạn còn dư 3 khi chia 8 cho 5.
 4. Chia số tạo thành bởi số dư thứ nhất với con số thứ 2 của số bị chia. Số dư 3 và số thứ 2 của số bị chia là 4, sẽ hợp thành 34.
  • Giờ thì, chia 34 cho 5.
  • Bạn sẽ được 6 và dư 4 vì 5 x 6 = 30, còn thiếu 4 so với 34.
  • Viết 6 vào thương, phần bên phải số 1.
 5. Viết số dư thứ 2 vào phía trên con số thứ 2 của số bị chia. Viết con số 4 nhỏ vào phía trên bên trái số 4.
 6. Chia số tạo bởi số dư của phép chia thứ 2 và con số thứ 3 của số bị chia. Số dư trong phép chia thứ 2 là 4 và con số thứ 3 là 7, vậy ta có số 47.
  • Giờ ta chia 47 cho 5.
  • Bạn sẽ được 9 và dư 2 vì 5 x 9 = 45, thiếu 2 để đủ 47.
  • Viết 9 vào thương, trên dấu chia bên cạnh số 6
 7. Viết số dư của phép tính cuối cùng. Viết “dư 2” bên phải thương phía trên dấu chia. Vậy là bạn đã tìm được đáp án cuối cùng của phép chia rồi đó.

Giải Thích Cho Cách Tính

 1. Viết con số lớn ra. Đây là con số mà bạn sẽ tiến hành chia (ví dụ bạn muốn chia số 741).
 2. Sau khi đã viết số đó ra rồi, thì vẽ 1 đường thẳng bên cạnh chữ số thứ nhất và 1 đường ngang phía trên đầu toàn bộ số đó. Bạn sẽ được một nửa hình chữ nhật. Tiếp theo, viết số mà bạn muốn chia số trên cho nó.
 3. Chia con số đầu tiên trong hình chữ nhật đó cho số phía ngoài hình.
  • Ví dụ, chia 847 cho 5. Bạn chia 8 cho 5, được 1 và dư 3. Viết 1 lên phía trên số 8 cũng như số 3 nhỏ lên phía trên bên phải số 8.
 4. Thêm 3 vào giữa 8 và 4. Ta sẽ được số mới là 34. 34 chia 5 được 6 dư 4. Viết 6 lên trên đầu số 4 và số dư viết nhỏ vào giữa 4 và 7.
 5. Một lần nữa ta lại có số 47 mới hình thành. 47 chia 5 được 9, và lại có dư. Viết 9 lên phía trên số 7 và bên cạnh số 9 ta viết chữ “dư” và số 2 bên cạnh nó. Điều này nghĩa là bạn đã có đáp án, và đáp án cuối cùng là (847 chia 5 được) 169 dư 2.

Lời Khuyên

 • Làm phép chia ra giấy.
 • Hãy chắc rằng bạn biết số bị chia, số chia, và thương là đâu.
 • Thử làm phép chia với số chia có 2 chữ số xem sao.

Nguồn và Trích Dẫn

Liên kết đến đây