Làm quen với trang OpenAIRE

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

OpenAIRE[1] là trang của Ủy ban châu Âu, nó nuôi dưỡng các liên kết xã hội và kỹ thuật để xúc tác cho KHOA HỌC MỞ ở châu Âu[2] và những nơi khác. Bài viết này giới thiệu sơ bộ về trang OpenAIRE này.

Các bước[sửa]

Giới thiệu trang OpenAIRE[sửa]

 1. Đi tới trang chủ của OpenAIRE tại địa chỉ https://www.openaire.eu/.
 2. Cấu trúc trang chủ OpenAIRE. Trang chủ OpenAIRE có các thành phần sau:
  • Thanh công cụ kết nối thông tin. Tại đây bạn có thể có một loạt các công cụ kết nối và cung cấp thông tin có liên quan tới OpenAIRE như:
   • Các logo liên kết tới các trang của OpenAIRE trên các mạng xã hội phổ biến như Facebook[3], Twitter[4] và LinkedIn[5]. Các hoạt động của OpenAIRE sẽ được kết nối với các mạng xã hội này.
   • Các logo liên kết tới các trang của OpenAIRE trên các trang phương tiện được cấp phép mở, truy cập mở phổ biến về video như Vimeo[6] và hình ảnh như Flickr. Các video và hình ảnh về các hoạt động của OpenAIRE được đưa lên các trang này.
   • Logo liên kết tới các sự kiện liên quan tới OpenAIRE được đặt trên Internet như các bộ tổng hợp RSS[7].
   • Logo liên kết tới các bài trình chiếu có liên quan tới OpenAIRE được đặt trên SlideShare[8].
   • Các đường liên kết tới các trang Blog[9] và Thư tin[10] của OpenAIRE.
   • Trang của riêng cá nhân bạn trên OpenAIRE, nếu bạn có tài khoản trên OpenAIRE.
  • Thanh thực đơn. Thanh này có các thực đơn sau:
   • PARTICIPATE - THAM GIA. Thực đơn này có các nội dung sau:
    • Deposit Publications & Data - Ký gửi các xuất bản phẩm và dữ liệu. Nếu bạn là nhà nghiên cứu và nhận tiền trợ cấp từ các chương trình của Ủy ban châu Âu như H2020 (Để biết H2020 (Horizon 2020) là gì, xem bài Horizon 2020 là gì?.); FP7 với SC39; hoặc ERC, thì bạn có bổn phận phải xuất bản các kết quả nghiên cứu của bạn theo truy cập mở.
    • Link Research Results - Liên kết các kết quả nghiên cứu.
    • Validate / Register Repository - Thẩm định / Đăng ký kho. Hướng dẫn ra nhập OpenAIRE để thẩm định/đăng ký kho bạn sẽ ký gửi các kết quả nghiên cứu của mình.
    • Content Policy - Chính sách về nội dung. Xem bài ‘Chính sách để có được nội dung của OpenAIRE’.
   • SEARCH - TÌM KIẾM. Xem chi tiết trong bài: Khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire.
   • MONITOR - GIÁM SÁT. Bạn có thể có hứng thú để tự khai phá các nội dung của thực đơn này. Thực đơn này có các nội dung sau:
    • OA in Europe - Truy cập Mở ở châu Âu.
    • Các chương trình cấp vốn của Ủy ban châu Âu (EC): FP7, H2020, ERC và FET.
    • EU FUNDERS - CÁC NHÀ CẤP VỐN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU: FCT.
    • RESEARCH COMMUNITIES - CÁC CỘNG ĐỒNG NGHIÊN CỨU.
   • SUPPORT - HỖ TRỢ. Bạn có thể có hứng thú để tự khai phá hầu hết các nội dung của thực đơn này. Thực đơn này có các nội dung sau:
   • OPEN ACCESS - TRUY CẬP MỞ. Đây là thực đơn có các nội dung liên quan tới các chính sách, chương trình về truy cập mở của Ủy ban châu Âu. Đây có lẽ là thực đơn có nhiều nội dung quan trọng nhất trên trang OpenAIRE. Vì thế, nhiều nội dung về chính sách đã được dịch sang tiếng Việt. Thực đơn này có các nội dung sau:
  • Phần thân chính của trang. Phần này có các nội dung chính sau:
   • Giới thiệu trang OpenAIRE hỗ trợ cho Sáng kiến mới về Trích dẫn Mở - I4OC (Initiative for Open Citations). Xem bài: ‘OpenAIRE tự hào hỗ trợ cho Sáng kiến mới về Trích dẫn Mở (I4OC)’.
   • Các đường liên kết tới một vài nội dung chính trên OpenAIRE, được thể hiện qua các hình ảnh chứa các đường liên kết đó, được ẩn và hiện liên tục theo thời gian:
    • Trang tìm kiếm trên OpenAIRE.
    • Hỗ trợ khoa học mở.
    • Nền tảng lưu trữ của OpenAIRE, Zenodo, phiên bản mới và được cải tiến.
    • Tổng quan về truy cập mở ở các quốc gia thành viên của EU. Xem bài: ’Tổng quan về truy cập mở ở các quốc gia thành viên của EU’. Tổng cộng có 703 kho truy cập mở tại 31 quốc gia của châu Âu. Truy cập vào thời điểm tháng 5/2017.
    • Thí điểm dữ liệu nghiên cứu mở là gì?.
    • Thí điểm cấp vốn xuất bản truy cập mở sau trợ cấp của FP7.
   • Các đường liên kết tới các hướng dẫn cho các bên tham gia đóng góp chính để tuân thủ các quy định của Ủy ban châu Âu về Khoa học Mở được thể hiện trên trang OpenAIRE:
    • RESEARCHERS - CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU. Nhấn vào đường liên kết này sẽ dẫn bạn tới trang hướng dẫn cho các nhà nghiên cứu.
    • RESEARCH ADMINS - CÁC NHÀ QUẢN TRỊ NGHIÊN CỨU. Nhấn vào đường liên kết này sẽ dẫn bạn tới trang hướng dẫn cho các nhà quản trị nghiên cứu.
    • DATA PROVIDERS - CÁC NHÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU. Nhấn vào đường liên kết này sẽ dẫn bạn tới trang hướng dẫn cho các nhà cung cấp dữ liệu.
    • FUNDERS - CÁC NHÀ CẤP VỐN. Nhấn vào đường liên kết này sẽ dẫn bạn tới trang hướng dẫn cho các nhà cấp vốn.
  • Công cụ tìm kiếm. Xem chi tiết trong bài: Công cụ tìm kiếm gồm các phần sau:
   • Hộp kéo thả để bạn chọn nơi tìm kiếm, gồm các lựa chọn:
    • Repositories - Các kho; và
    • Our website - Website của chúng tôi.
   • Trường tìm kiếm. Là nơi mặc định có cụm từ Search keywords (Tìm các từ khóa). Đây là nơi bạn sẽ gõ vào cụm từ bạn muốn tìm kiếm.
   • Núm SEARCH - TÌM KIẾM. Nhấn vào núm này để tiến hành việc tìm kiếm.
   • More search options - Nhiều lựa chọn tìm kiếm hơn. Nhấn vào cụm từ có đường liên kết này sẽ đưa bạn tới trang tìm kiếm của OpenAIRE. Xem bài: Khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire.
  • Thông tin với các đường liên kết ở phần thân giữa trang chủ OpenAIRE. Tại đây có các đường liên kết dẫn tới:
   • Một số trang trên Twitter của OpenAIRE hoặc có liên quan tới OpenAIRE.
   • Trang ảnh tin (Infographic) giới thiệu nội dung truy cập mở tới các xuất bản phẩm nghiên cứu của chương trình Horizon 2020.
   • Hướng dẫn cách để liên kết tới các kết quả nghiên cứu của bạn.
   • Hướng dẫn ra nhập mạng truy cập mở.
   • Hướng dẫn giám sát các chính sách truy cập mở và phân tích nghiên cứu.
   • Chỉ dẫn về thí điểm cấp vốn xuất bản truy cập mở sau trợ cấp của FP7.
  • Thông tin với các đường liên kết ở phần thân dưới trang chủ OpenAIRE. Tại đây có các đường liên kết dẫn tới:
   • Các tin tức mới nhất trên OpenAIRE.
   • Lịch các sự kiện liên quan tới OpenAIRE.
   • Video giới thiệu OpenAIRE.
   • Hướng dẫn ẩn danh dữ liệu.
  • Thông tin chân trang OpenAIRE. Phần này có các đường liên kết tới hàng loạt các nội dung liên quan tới OpenAIRE, như được trình bày trong hình minh họa.
   • Nổi bật nhất ở phần chân trang là thông tin về giấy phép của trang OpenAIRE, được nêu như sau: “Unless otherwise indicated, all materials created by the OpenAIRE consortium are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License”, nghĩa là: “Trừ phi được nêu khác, tất cả các tư liệu được nhóm OpenAIRE tạo ra được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Attribution 4.0 Quốc tế”. Với giấy phép này, bạn được tự do làm bất kỳ điều gì với các tư liệu đó, miễn là thừa nhận ghi công cho trang OpenAIRE này và có đường liên kết tới giấy phép CC BY 4.0 này là được.

Khuyến cáo[sửa]

 • OpenAire là trang mà bất kỳ ai có quan tâm tới khoa học mở, truy cập mở, dữ liệu mở và có thể cả tài nguyên giáo dục mở của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nên biết để khai thác và sử dụng, đặc biệt là các cơ sở nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học và nhất là các thư viện.
 • OpenAire cũng là một trong những nơi mà các công ty khởi nghiệp có thể có được các ý tưởng mới để xây dựng các ứng dụng dựa vào các tập hợp dữ liệu mở thuộc nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội của các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.
 • Xem thêm các nội dung khác có liên quan tới khoa học mở và truy cập mở trong phần 'Các tài nguyên truy cập mở' của bài: Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn

Nguồn và Trích dẫn[sửa]