Lịch sử 6 - Phần 2 - Chương 4 Bài 27, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 983

1. NGÔ QUYỀN ĐÃ CHUẨN BỊ ĐÁNH QUÂN XÂM LƯỢC NAM HÁN NHƯ THẾ NÀO?

2. CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  MỞ ĐẦU
  PHẦN 1
  PHẦN 2
  

Bài

01 - 02