Lecture:Phân loại học phân tử/Medals

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Huy chương
Huy chương vàng
Huy chương bạc
Huy chương đồng
Nhóm tốt nhất
Học viên tệ nhất
Huy chương người quản lý
Huy chương thông thái
Huy chương sáng kiến
Phong cách nhà sinh học
Nhà trình bày xuất sắc
Lời cám ơn từ MIT

Mỗi tuần học sẽ tiến hành trao 1 huy chương cá nhân (vàng /bạc /đồng) đối với cá nhân hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, 1 huy chương tập thể cho nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất, huy chương học viên tệ nhất cũng sẽ trao cho học viên lười làm bài tập nhất.

Ngoài ra, sau mỗi buổi thảo luận online (nếu có), phần thưởng huy chương báo cáo viên xuất sắc cũng sẽ được trao. Ngoài ra, còn có huy chương thông thái cho học viên tích lũy nhiều kiến thức tốt, huy chương sáng kiến cho người có tư duy nhạy bén, và huy chương nhà sinh học cho những người có phương pháp suy luận, cách tiếp cận vấn đề logic, khoa học.

Huy chương cám ơn dành cho những thành viên ngoài khóa học có những đóng góp nhất định với khóa học. Đồng thời, huy chương người quản lý tốt dành cho trưởng nhóm thậm chí là 1 thành viên bất kỳ tích cực trong blogging.

Các huy chương mà học viên đạt được trong mỗi tuần sẽ có thể được tính điểm. Số điểm cộng cuối kì sẽ được xét để trao những phần thưởng cho các học viên xuất sắc (có thể là 1 lần offline nào đó sắp tới). Thành viên nào có tài nguyên có thể cống hiến cho khóa học làm quỹ thưởng có thể post lên đây.


Chuẩn bị[sửa]

  • Không có huy chương được trao vì chưa học viên nào hoàn thành các nhiệm vụ chuẩn bị.

Tuần 1[sửa]

Tuần 2[sửa]

  • Huy chương vàng: học viên hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ sớm nhất
  • Huy chương bạc: học viên hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ sớm thứ 2
  • Huy chương đồng: học viên hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ sớm thứ 3
  • Huy chương thông thái: học viên có tranh luận tốt nhất

Liên kết đến đây