Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Medals

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Huy chương
Huy chương vàng
Huy chương bạc
Huy chương đồng
Nhóm tốt nhất
Học viên tệ nhất
Huy chương người quản lý
Huy chương thông thái
Huy chương sáng kiến
Phong cách nhà sinh học
Nhà trình bày xuất sắc
Lời cám ơn từ MIT

Mỗi tuần học sẽ tiến hành trao 1 huy chương cá nhân (vàng /bạc /đồng) đối với cá nhân hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, 1 huy chương tập thể cho nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất, huy chương học viên tệ nhất cũng sẽ trao cho học viên lười làm bài tập nhất.

Ngoài ra, sau buổi thảo luận online, phần thưởng huy chương báo cáo viên xuất sắc cũng sẽ được trao. Ngoài ra, còn có huy chương thông thái cho học viên tích lũy nhiều kiến thức tốt, huy chương sáng kiến cho người có tư duy nhạy bén, và huy chương nhà sinh học cho những người có phương pháp suy luận, cách tiếp cận vấn đề logic, khoa học.

Huy chương cám ơn dành cho những thành viên ngoài khóa học có những đóng góp nhất định với khóa học. Đồng thời, huy chương người quản lý tốt dành cho lớp trưởng, trưởng nhóm thậm chí là 1 thành viên bất kỳ tích cực trong công tác quản lý khóa học.

Các huy chương mà học viên đạt được trong mỗi tuần sẽ được tính điểm. Số điểm cộng cuối kì sẽ được xét để trao những phần thưởng cho các học viên xuất sắc. Và phần thưởng cuối kì học cũng bao gồm các giải thưởng giống như hàng tuần: các huy chương vàng, bạc, đồng; huy chương cho nhóm xuất sắc nhất; huy chương sáng kiến; huy chương thông thái… Việc xét tặng huy chương sẽ do Người phụ trách, các lớp trưởng và nhóm trưởng họp bàn , dựa trên thành tích của các học viên và các tiêu chuẩn cho từng huy chương ( sẽ được hoàn thiện trong quá trình diễn ra khoá học).

Thành viên nào có tài nguyên có thể cống hiến cho khóa học làm quỹ thưởng có thể post lên đây.


Phần thưởng bao gồm:

+ các ebook trong 20GB sách của người phụ trách ( người lĩnh phần thưởng được lựa chọn thể loại).


+ Molecular Cell Biology- 4th ed- Lodish et al - FREEMAN 2002 của Đặng Quốc Bảo

Danh sách đề cử huy chương[sửa]

Tất cả mọi người đều có thể tham gia đề cử và bỏ phiếu cho các danh hiệu

Tuần 1[sửa]

Huy chương cá nhân[sửa]

Không Cao Xuân Hiếu 08:33, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (CST)

Nhóm xuất sắc nhất[sửa]

  1. Nhóm 4 (Slytherin): vì cả 3 thành viên đều tham gia và đóng góp quan trọng trong phần dịch chương 1 (xem lịch sử bài viết từ mùng 04.03.06). Cao Xuân Hiếu 08:33, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (CST)

Báo cáo viên xuất sắc[sửa]

12.Lê Đoàn Thanh Lâm 18. Nguyễn Quang Huy

Các giải khác[sửa]

Thành viên tệ nhất: 15. Đặng Quốc Bảo

Tuần 2[sửa]

Huy chương cá nhân[sửa]

Huy chương đồng: 15. Đặng Quốc Bảo

Báo cáo viên xuất sắc[sửa]

19. Phạm Ngọc Dương

Huy Chương nhà thông thái[sửa]

10. Nguyễn Ngọc Lương

Danh sách huy chương đã trao[sửa]

Sinh học Đại cương MIT 7.013
Chuẩn bị
 #  01  02  06  12  15  16  17  18  19  20  10  23
 0        Huy chương đồng, Nhóm tốt nhất    Nhóm tốt nhất    Nhóm tốt nhất  Nhóm tốt nhất      
 1        Nhà trình bày xuất sắc  Nhóm tốt nhất,Học viên tệ nhất      Nhà trình bày xuất sắc    Nhóm tốt nhất  Nhóm tốt nhất
 2          Huy chương đồng        Nhà trình bày xuất sắc    
Huy chương nhà thông thái
 
 3                        
 4                        
 5                        
 6                        

Liên kết đến đây