Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Tasks

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dưới đây là những nhiệm vụ cụ thể mà từng học viên cần thực hiện. Sau khi hoàn thành xin hãy đánh dấu X vào Bảng đánh giá nhiệm vụ từng cá nhân.

Chuẩn bị[sửa]

 1. Đề nghị điền tên mình và khoảng thời gian online theo kế hoạch vào phần Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Bài tập
 2. Mỗi học viên cần đưa ít nhất 1 hình ảnh của chương 1 sách Life:Science of Biology vào trang chương 1, (xem Hướng dẫn)
 3. Điền đầy đủ thông tin vào trang cá nhân (bao gồm [[Thể loại:Học viên MIT 7.013]] và VLOS:Thành viên VLoS) . Nếu không biết cách thực hiện thì đọc Trợ giúp:Sửa đổi hoặc đề nghị được giúp đỡ tại VLOS:Bàn giúp đỡ
 4. Mọi học viên cần đọc Quy định thảo luận và ký tên ở dưới
 5. Tất cả học viên cần phải viết tại Thảo luận:Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013 có đồng ý với quyết định của nhóm quản lý hay không? (nhớ ký tên sau ý kiến của mình bằng cách viết 4 dấu ~ )
 6. Đăng ký vào mail group http://groups.google.com/group/7013_MIT_2006
 7. Tạo ít nhất 1 interwiki link giữa thuật ngữ trong bài chương 1 với thuật ngữ tương ứng trên Wikipedia tiếng Việt và tiếng Anh.

Tuần 1[sửa]

 1. Dịch phần tiếng Anh của chương 1 sang tiếng Việt theo phân công của nhóm (xem chi tiết)
 2. Tham gia thảo luận và chủ trì thảo luận theo phân công nhóm trên. (mỗi thành viên có thể tham gia thảo luận ở tất cả các luồng, nhưng nhóm phải phân công người chịu trách nhiệm luồng thảo luận của nhóm mình để trả lời thắc mắc nếu có)
 3. Tìm hiểu, viết tóm tắt hoặc lược dịch phần khái niệm của các thuật ngữ được giao cho từng nhóm bằng tiếng Việt trên Wikipedia tiếng Việt. Tạo các liên kết interwiki giữa những thuật ngữ đã làm với từ tương ứng ở phần phân công nhiệm vụTừ điển Anh -> Việt
 4. Mỗi nhóm chuẩn bị nội dung để trình bày theo định hướng đã giao

Tuần 2[sửa]

 1. Dịch phần tiếng Anh của chương 4 sang tiếng Việt theo phân công của nhóm (xem chi tiết)
 2. Tham gia thảo luận và chủ trì thảo luận theo phân công nhóm trên. (mỗi thành viên có thể tham gia thảo luận ở tất cả các luồng, nhưng nhóm phải phân công người chịu trách nhiệm luồng thảo luận của nhóm mình để trả lời thắc mắc nếu có)
 3. Tìm hiểu, viết tóm tắt hoặc lược dịch phần khái niệm của các thuật ngữ được giao cho từng nhóm bằng tiếng Việt
 4. Mỗi nhóm chuẩn bị nội dung để trình bày theo định hướng đã giao

Tuần 3[sửa]

Liên kết đến đây