Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Pre 1 log

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung buổi thảo luận trực tuyến này cũng nhằm chuẩn bị cho buổi khai giảng hôm 04.03 và thực hiện những nhiệm vụ mà buổi trực tuyến trước chưa hoàn thành.

Nội dung thảo luận[sửa]

Nội dung Hội thảo[sửa]

  1. Lớp trưởng đánh giá tình hình thực hiện những nhiệm vụ trước khai giảng của từng học viên (xem chi tiết)
  2. Thảo luận về nhiệm vụ của lớp trưởng và trưởng nhóm, chế độ Khen thưởng
  3. Giải đáp các thắc mắc về kỹ thuật tin học
  4. Thảo luận về hình thức, nội dung khóa học, cách thức tổ chức lớp học
  5. Thảo luận về những nội quy cần thiết trong những buổi yahoo conference
  6. Viết tổng hợp thành các kiến nghị
  7. Thời gian online dự kiến 45 phút

Danh sách thành viên tham gia[sửa]

Lớp trưởng1. Hoàng Đức Minh
2. Nguyễn Tiến Đạt
3. Huỳnh Như Ngọc Hiển
4. Lê Đình Hiếu
5. Phạm Quỳnh Anh
6. Bùi Thúy Nga
7. Nguyễn Trường Sơn
8. Nguyễn Hữu Hoàng
9. Trần Văn Nghĩa
10. Nguyễn Ngọc Lương
11. Cao Xuân Hiếu
12. Lê Đoàn Thanh Lâm
13. Nguyễn Thị Hiệp
14. Nguyễn Thị Cẩm Tú
15.Lớp trưởng Đặng Quốc Bảo
16. Lê Thị Phương
17. Nguyễn T. Xuân Nguyên
18. Nguyễn Quang Huy
19. Phạm Ngọc Dương
20. Võ Thị Phương Thảo

Kết luận[sửa]

Liên kết đến đây