Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Pre 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những nội dung chuẩn bị cho ngày 18.02.06

Các học viên có thể tham gia sửa đổi và viết thêm nội dung

Mục đích[sửa]

 1. Làm quen sơ qua các thành viên
 2. Chuẩn bị các kỹ năng tin học cần thiết cho khóa học
 3. Thảo luận về phương pháp học và các kiến nghị


Kỹ năng tin học[sửa]

Môi trường Thư viện VLOS[sửa]

Để làm việc trên Thư viện các bạn cần phải nắm được những kỹ năng làm việc với mã wiki. Hãy tự hỏi mình đã biết các kỹ năng dưới đây chưa? nếu bạn biết có thể viết ra để người khác học tập theo.

Những bài này bạn đã đọc chưa?
 1. VLOS:Chào mừng người mới đến
 2. VLOS:Viết trang mới
 3. VLOS:Sách hướng dẫn
 4. Trợ giúp:Sửa đổi
 5. VLOS:Bài mẫu
Những việc dưới đây bạn có biết làm ko? (hãy thử mã wiki tại VLOS:Chỗ thử)
 1. Đăng ký/đăng nhập thành viên của thư viện VLOS và Wikipedia
 2. Viết chữ đậm (bold), nghiêng (italic)
 3. Gõ tiếng Việt có dấu (xem)
 4. Cách tạo các đề mục cấp 2, cấp 3
 5. Cách tải các file image hoặc pdf lên thư viện VLOS
 6. Cách chèn các file image/pdf vào bài viết một cách có mỹ thuật
 7. Cách vẽ 1 bảng đơn giản
 8. Cách kỹ tên mình sau khi thảo luận
 9. Cách khai tên và các thông tin cá nhân tại trang thành viên
 10. Tạo 1 trang viết mới
 11. Sắp 1 trang viết vào đúng thể loại
 12. Cách tạo ra và sử dụng các tiêu bản
 13. Cách đưa các siêu liên kết (hyperlinks) vào bài viết
Bài tập
 1. Mỗi học viên cần đưa ít nhất 1 hình ảnh của chương 1 sách Life:Science of Biology vào trang chương 1
 2. Điền đầy đủ thông tin vào trang cá nhân

Những thao tác với Yahoo Conference[sửa]

 1. Bạn đã cài Yahoo Messenger và tạo 1 account chưa? (đăng ký account với lớp trưởng)
 2. Cách mời (invite) và tham gia (join) vào 1 Yahoo Conference
 3. Cách gõ tiếng Việt có dấu trên YM
 4. Cách lưu trữ nội dung buổi conference bằng tiện ích archive
 5. Cách send file qua Yahoo Messenger

Những thao tác với Microsoft Powerpoint[sửa]

 1. Tạo mới và chỉnh sửa nội dung 1 file powerpoint
 2. Export file powerpoint (ppt) dưới dạng các images
 3. Print file ppt thành file pdf (nâng cao nhưng nên dùng)

Những thao tác tin học căn bản khác[sửa]

 1. Send file và tải file qua các server như yousendit, rapidshare
 2. Attach file qua email
 3. Tham gia mail group (Gmail)


Kiến nghị về phương pháp học[sửa]


Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây