Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Quản lý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Những người quản lý course MIT 7.013 khác với sysop của VLOS

Trước tiên, cần phải khẳng định lại tôn chỉ của khóa học là tự nguyện và tự học. Như vậy, những người quản lý khóa học (bao gồm lớp trưởng và trưởng nhóm) chỉ là những thành viên nhiệt tình trong khóa học nên đảm nhiệm thêm một số chức năng. Họ không phải là phương tiện để các học viên khác ỉ lại, dựa dẫm cũng như không có trách nhiệm hoàn thành những nhiệm vụ của các học viên khác đã được giao. Mặc khác, bất cứ học viên tích cực nào trong khóa học cũng được khuyến khích thực hiện những nhiệm vụ dưới đây để giúp đỡ nhóm quản lý đảm bảo khóa học đạt kết quả tốt.

Lớp trưởng[sửa]

Huy chương dành cho bất kỳ học viên tham gia quản lý
  • Nhiệm vụ chung
  • Là cầu nối giữa học viên và người hướng dẫn
  • Quản lý nhân sự và tạo các môi trường thuận lợi để khóa học diễn ra tốt đẹp
  • Hướng dẫn và phân công các thành viên trong nhóm sau khi nhận nhiệm vụ được giao
  • Tổ chức liên lạc thường xuyên trong nhóm, hỗ trợ kịp thời khi cần thiết, tổ chức các hoạt động ngoại khóa nếu có ý tưởng
  • Nhiệm vụ riêng (tuy nhiên, khuyến khích các lớp trưởng hỗ trợ nhau và giúp đỡ người hướng dẫn khỏi gánh nặng tổ chức và quản lý)
  • Dương: liên lạc học viên, lo tổ chức, điều khiển yahoo conference, vận hành mail list, hỗ trợ học viên trên diễn đàn SHVN
  • Lâm: quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của các học viên trên VLOS, cập nhật và theo dõi thông tin của khóa học trên các trang portal, bảng thống kê; trao thưởng và nhắc nhở học viên
  • Lương: kiểm tra chất lượng các bài dịch Anh - Việt
  • Bảo: duy trì các thảo luận chuyên môn trên VLoS và SHVN


Liên kết đến đây