Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Open log

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


BẠN được mời đến tham dự lễ khai giảng của khóa học MIT 7.013 - Sinh học đại cương với điều kiện duy nhất là đọc kỹ và thực hiện theo văn bản sau Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Conference.

Nội dung chính[sửa]

 1. Giới thiệu hình thức khóa học
 2. Đánh giá tình hình chuẩn bị khóa học
 3. Giới thiệu sơ lược nội dung khóa học
 4. Công bố nội dung tuần thứ 1
 5. Giải quyết thắc mắc

Nội dung chi tiết[sửa]

Giới thiệu hình thức khóa học[sửa]

 • Khóa học là tự tổ chức và dựa trên tinh thần tự học là chính
 • Việc tham dự khóa học này sẽ giúp mỗi thành viên có thể
  • tham gia vào 1 môi trường học tập sôi nổi, hiệu quả
  • trong cùng 1 khoảng thời gian có thể giải quyết và hấp thụ nhiều lượng kiến thức hơn nhờ học hỏi các bạn cùng lớp
  • tạo cho mình 1 tác phong học tập, tự rèn luyện chính mình
 • Cả lớp học là 1 work-team tương tự như 1 lưới thức ăn, mà mỗi thành viên là một mắt xích. Do đó, điều này đòi hỏi sự cố gắng của từng mắt xích để ko ảnh hưởng đến tiến trình và tinh thần học tập của mọi người
 • Tóm lại, mỗi học viên sẽ tham gia 4 hoạt động sau trong lớp học
  • dịch sách giáo khoa từ tiếng Anh _> Việt với thời khóa biểu cho trước
  • thảo luận về những chủ đề liên quan đến phần dịch thuật
  • tìm hiểu, thảo luận về các thuật ngữ liên quan
  • chuẩn bị và thuyết trình 1 vấn đề trước mọi người
  • tự nghe các file multimedia, tham khảo các website, bài báo khóa học, và trả lời các câu hỏi (test)

Tổng kết hoàn thành nhiệm vụ[sửa]

 • Có 6 người hoàn thành cả 7 nhiệm vụ: 1 , 2, 11, 12, 18, 23
 • Có 4 người hoàn thành 6 nhiệm vụ: 6, 8 , 16 ,19
 • 4 người hoàn thành 5 nhiệm vụ: 9, 15, 17, 20
 • 1 người hoàn thành 4 nhiệm vụ: 22
 • 1 người hoàn thành 2 nhiệm vụ: 10
 • 1 người hoàn thành 1 nhiệm vụ: 21


Như vậy mọi người đều đã nắm khá thành thạo việc sử dụng mã wiki. Trách nhiệm của mọi học viên cũng ko bị "kiểm điểm" tại các buổi online về chi tiết chính xác chúng ta không xem xét vì chúng ta dựa vào tinh thần tự giác là chính. Tuy nhiên Lâm có nhiệm vụ trao các huy chương trong đó có cả huy chương cho người lười nhất

Giới thiệu sơ lược nội dung khóa học[sửa]

 • Các học viên không nên nhầm tưởng khóa học và quyển sách là 1. Quyển sách gồm có khoảng 44 chương đề cập đến khá nhiều vấn đề của sinh học, mà khóa học chúng ta chỉ khai thác khoảng 10 chương của cuốn sách này với các nội dung mà các bạn có thể tìm thấy ở trang MIT: http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Biology/7-013Spring-2005/Readings/index.htm

hay tại: http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/Lecture:Sinh_h%E1%BB%8Dc_%C4%90%E1%BA%A1i_c%C6%B0%C6%A1ng_MIT_7.013/Th%E1%BB%9Di_gian_bi%E1%BB%83u.

Trong đó có 3 tuần gần cuối nghiên cứu về neuroscience - 1 ngành học cực mới ở VN. Ngoài ra các bạn có thể biểu quyết cho các môn khác nếu các bạn đưa ra được lý do chính đáng và được mọi người chấp nhận.

 • Chúng ta không chỉ dựa vào 1 quyển sách như vây trong việc thảo luận và trình bày báo cáo. Khóa học khuyếch khích mọi người tìm thật nhiều nguồn tài liệu liên quan đến vấn đề đang học, kể cả đi ngược với lý thuyết của cuốn sách; chứ chúng ta ko cần thiết phải rập khuôn bất kỳ lý thuyết nào.
 • Chúng ta cũng sẽ tự xây dựng 1 hệ thống "từ điển" để phục vụ công việc của chúng ta. Từng bước, từng bước 1 chứ không đòi hỏi quá khắt khe về vấn đề này, sao cho mỗi người trước khi bước sang 1 tuần mới sẽ có đủ vốn thuật ngữ liên quan. Ví dụ như bài thuật ngữ tuần 1 là để phục vụ cho việc học của tuần 2 và tiếp theo như vậy. Chúng ta ưu tiên sử dụng tra cứu thuật ngữ trên Wikipedia va Answer, nhưng đối với những thuật ngữ phức tạp mà trên đó không có người hướng dẫn có thể cung cấp thêm các cuốn từ điển nổi tiếng khác. Khuyến cáo mọi người sử dụng các cách giải thích ngắn gọn. Mục đích của chúng ta là giúp cho các học viên hiểu, thuộc và sử dụng thành thạo thuật ngữ.
 • Về các file multimedia: các bạn có nhiệm vụ tự nghe và ghi chép riêng. Khóa học không yêu cầu các bạn viết lại những điều nghe được, nhưng các bạn cần chuyển tải nội dung các file này vào chính các thảo luận và báo cáo khoa học của các bạn.
 • Về phần báo cáo, mặc dù chúng ta đã đề ra những quy định nhưng xin nhắc lại là việc chuẩn bị báo cáo của các nhóm nên bắt đầu càng sớm càng tốt, muộn nhất là cả nhóm nên họp với nhau hôm thứ 4 để thảo luận xem nhóm sẽ làm gì hôm thứ 7, mặc dù 1 người đại diện nhưng cả nhóm phải có trách nhiệm thảo luận nội dung và hỗ trợ để bạn đó làm tốt nhiệm vụ của mình.

Kết luận[sửa]

Liên kết đến đây