Loại trừ đối thủ cạnh tranh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kể từ khi Dell trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gườm trong việc chia sẻ thị trường công nghiệp máy tính, mọi người hỏi chúng tôi về phương pháp đối xử công bằng trong cạnh tranh kinh doanh. Câu trả lời ngắn gọn là: khi bạn chỉ phân chia thị trường đơn lẻ và lại cạnh tranh với những người khổng lồ, thì bạn sẽ bị loại bỏ hoặc chết.

Loại trừ như một chiến lược là cảm giác phổ biến khi bạn đang tìm kiếm để sáng tạo và duy trì ưu thế cạnh tranh. Song thông thường thì điều này không có. Bất luận có biết điều này hay không, nhiều công ty đã sử dụng một cách không chủ tâm các chiến lược dẫn đến việc coi thường những biến đổi của các đối thủ cạnh tranh.

Trong cuốn sách này tôi đã mô tả một số phương pháp loại trừ chủ yếu đem lại thành công cho Dell, - như cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất, đạt tới tốc độ cao về bán hàng tồn kho và trong việc tạo ra các thế hệ sản phẩm mới cho thị trường, tập trung sự chú ý vào toàn bộ kinh nghiệm của khách hàng, và tất nhiên, vào mô hình trực tiếp của dịch vụ, đem lại cho chúng tôi kiến thức sâu sắc về nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp. Với tư cách là nhà quản lí và nhà chiến lược tại Dell, tôi đã xây dựng các nguyên tắc và chiến lược để tạo ra các phương pháp loại trừ trong lĩnh vực riêng hoặc trong công nghiệp.

Mục lục

Liên kết đến đây