Năng lượng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin:Einstein Equation.jpg
Phương trình liên hệ Năng lượng với khối lượng.

Năng lượng theo lý thuyết tương đối của Albert Einstein là một thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức liên quan đến khối lượng toàn phần E = mc². Nó là khối lượng nhân với một hằng số có đơn vị là vận tốc bình phương, nên đơn vị đo năng lượng trong hệ đo lường quốc tế kg (m/s)².

Khái niệm[sửa]

Hiểu theo nghĩa thông thường, năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công năng lên một hệ vật chất.

Năng lượng là khái niệm quan trọng trong vật lý, dù không cơ bản như khối lượng. Lịch sử của khái niệm này bắt đầu từ cơ học cổ điển, đến điện từ học, rồi trải qua cuộc cách mạng về việc đồng nhất với khái niệm nhiệt lượng trong nhiệt động lực học và đến giờ là quan niệm hiện đại của thuyết tương đối thuyết lượng tử.

Các tính chất[sửa]

Bảo toàn năng lượng[sửa]

Do tổng khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín là bảo toàn (không thay đổi theo thời gian), theo định nghĩa, tổng năng lượng của hệ vật lý kín cũng bảo toàn. Xem thêm bảo toàn khối lượng.

Cách phân loại[sửa]

Công năng[sửa]

Xem chi tiết: Công năng

Động năng[sửa]

Xem chi tiết: Động năng

Thế năng[sửa]

Xem chi tiết: Thế năng

Nhiệt năng[sửa]

Xem chi tiết: Nhiệt năng

Nội năng[sửa]

Xem chi tiết: Nội năng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]


Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.