Nghiên cứu mới về nước trên mặt trăng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này

Dựa trên những phân tích đá trên mặt trăng, một tranh cãi được nhiều người quan tâm là dưới lớp bề mặt, mặt trăng chứa nhiều nước hơn những tính toán trước đây. Sharp (Viện khí tượng Đại học New Mexico) và các cộng sự đã xác định đồng vị của clo từ các mẫu đất đá do các phi hành Apollo thu thập và thấy rằng đồng vị clo cao hơn 25 lần so với mẫu đất đá trên trái đất và mẫu thu thập từ các vẫn thạch. Kết quả này cho thấy hàm lượng hydro mặt trăng ( cũng như lượng nước mặt trăng) thấp hơn nhiều so với kết quả từ những nghiên cứu gần đây.

Nước trên mặt trăng nhiều đến mức nào vẫn là câu hỏi chưa được giải đáp

Tóm tắt nghiên cứu

Arguably, the most striking geochemical distinction between Earth and the Moon has been the virtual lack of water (hydrogen) in the latter. This conclusion was recently challenged on the basis of geochemical data from lunar materials that suggest that the Moon’s water content might be far higher than previously believed. We measured the chlorine isotope composition of Apollo basalts and glasses and found that the range of isotopic values [from –1 to +24 per mil ({per thousand}) versus standard mean ocean chloride] is 25 times the range for Earth. The huge isotopic spread is explained by volatilization of metal halides during basalt eruption—a process that could only occur if the Moon had hydrogen concentrations lower than those of Earth by a factor of ~104 to 105, implying that the lunar interior is essentially anhydrous.

Xem thêm

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này