Phân tích bước đầu tồn dư tetracycline trong thịt lợn trên thị trường Hà Nội

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phân tích bước đầu tồn dư tetracycline trong thịt lợn trên thị trường Hà Nội
Preliminary Analysis of Tetracycline Residues in Marketed Pork in Hanoi,Vietnam
 Chieng Mai University, Thailand & Freie Universität Berlin Germany, Thú y, , 2005 ;
 Tác giả   Dương Văn Nhiệm
 Người hướng dẫn   WITAYA SURIYASATHAPORN, KARL H. ZESSIN
 Từ khóa   Thạc sỹ
  DOI   [ URL]  [ PDF]


Tóm tắt[sửa]

Kháng sinh tetracycline trong 290 mẫu thịt lợn trên thị trường thuộc các quận huyện nội, ngoại thành Hà Nội được xác định bằng phương pháp kiểm tra khả năng ức chế vi khuẩn trên đĩa thạch (agar inhibition test) với chủng Bacillus cereus (ACTT 11778). Các mẫu ghi ngờ được xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (high-performance liquid chromatography; HPLC). 5.5% số mẫu nói trên cho kết quả dương tính (có tồn dư kháng sinh tetracycline). Tỷ lệ dương tính khác nhau giữa hai nhóm mẫu thu thập từ các huyện ngoại thành và các quận nội thành cho thấy yếu tố vùng đóng vai trò yếu tố nguy cơ đối với tồn dư kháng sinh tetracycline. Không có sự khác nhau về tỷ lệ dương tính giữa các nhóm mẫu khi phân chia theo các yếu tố khác như mùa, loại hình cửa hàng, lò mổ, xuất sứ của thịt... Những yếu tố này không được xem như yếu tố nguy cơ. Tỷ lệ mẫu dương tính cao trong nghiên cứu này cho thấy nguy cơ ảnh hưởng của tetracyline tồn dư đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nguy cơ dẫn đến hiện tượng khác thuốc của các vi sinh vật gây bệnh.