Phê pháp phép ngụy biện

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đề tài này của tác giả được làm nhằm mục đích vạch ra được sự ngụy biện ẩn chứa trong các bài chính luận hay phát biểu khoác áo khoa học, nhưng thực chất, là ngụy biện. Từ đó, để mọi người có thể nhận ra những phép ngụy biện này để làm cho những cuộc tranh luận mang tính khoa học và logic hơn, làm cho chất lượng mỗi cuộc đối thoại được nâng cao hơn, và gián tiếp góp phần cho sự dân chủ hay sự phát triển của nhà nước ngày một vững mạnh hơn.

Mục lục

Tác giả

Tác giả: Nguyễn Chiến Trường

Nguồn: https://thayruamongtre.wordpress.com

Tài liệu tham khảo

Sách tham khảo:

  • Dương Ngọc Dũng, Đường vào Triết học , NXB Tổng Hợp TpHCM, 2006
  • Kim Định, Gốc rễ Triết Việt
  • Engel, S. Morris, With Good Reason — An Introduction to Informal Fallacies. 5thedition, New York: St. Martin’s Press, 1994.
  • John B. Trần Văn Đoàn, Tổng quan về Triết học và Việt Triết, Đại học Quốc gia Đài Loan, 1994
  • Nguyễn Trường Giang, Logic trong tranh luận, NXB Thanh Niên, 2006.