Phụ nữ từ các vùng nông thôn lao động tình dục cưỡng bức: Viễn cảnh của các phụ nữ trẻ lao động tình dục ở miền Bắc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phụ nữ từ các vùng nông thôn lao động tình dục cưỡng bức: Viễn cảnh của các phụ nữ trẻ lao động tình dục ở miền Bắc
Living the Reality of Forced Sex Work: Perspectives From Young Migrant Women Sex Workers in Northern Vietnam
 Tạp chí Journal of Midwifery & Women's Health 2005 tháng 7-8; 50 (4):e41-e44
 Tác giả   Rosanne Rushing DrPH, , Charlotte Watts PhD and Sharon Rushing MPH
 Nơi thực hiện   Loma Linda University School of Public Health, Global Health Department Nichol Hall 1318, Loma Linda, CA 92350
 Từ khóa   migration; sexual exploitation; violence; decision making; HIV/AIDS; condom use; Vietnam
  DOI   URL  [ PDF]

[[Category: ]]

Abstract[sửa]

Young women are often lured or forced into selling sex as a result of migrating from rural to urban areas to find work. In this setting, they are exposed to high-risk situations, which may leave them vulnerable to exploitation. Using interviews with young migrant women currently working as sex workers in northern Vietnam, we recorded the perspectives of their initiation into sex work and life as a sex worker. The study found that high levels of forced sex and sexual exploitation were experienced by the majority of the young women interviewed. The young women describe their entry into sex work, first sexual experience (intercourse), violence, and condom negotiation and use. Although access to health care was available, the young women perceived the stigma attached to sex work as a barrier to receiving health care, and thus, preferred health education and care from peers. Health education programs focusing on peer education and support are essential for protecting and empowering these young women. In addition, policies and programs must work toward effective strategies to protect young migrant women.

Tóm tắt[sửa]

Những phụ nữ trẻ từ nông thôn ra tìm việc tại các thành phố dễ bị dụ dỗ hay ép buộc tham gia vào hoạt động bán dâm. Chính vì vậy họ dễ bị lợi dụng và trở thành nhóm dễ bị tổn thương, có nguy cơ cao đối với các bệnh liên quan đến sinh hoạt tình dục. Phỏng vấn các phụ nữ trẻ từ nông thôn hiện đang tham gia lao động tình dục tại các thành phố cho thấy động cơ, nguyên nhận họ bị cuốn vào cách kiếm sống này. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ những phụ nữ bị cưỡng ép hoạt động tình dục và đã có sinh hoạt tình dục trong số được phỏng vấn rất cao. Những phụ nữ trẻ cũng cho biết về con đường dẫn họ đến lao động tình dục, tình dục lần đầu, bạo lực tình dục và thỏa thuận sử dụng bao cao su. Măc dù họ có thể tiếp cận với các chăm sóc về y tế nhưng các phụ nữ lao động tình dục khó khăn trong việc tiếop xúc và được hưởng chăm sóc sức khỏe và cần được thực hiện thông qua các chương trình giáo dục của các nhóm đồng đẳng. Các chương trình giáo dục sức khỏe và hỗ trợ đồng đẳng rất cần thiết để bảo vệ những phụ nữ trẻ này. Hơn nữa, các chính sách và chương trình phải hướng tới xây dựng các chiến lược có hiệu quả để bảo vệ những lao động nữ từ các vùng nông thôn. (Tiêu đề và tóm tắt tiếng Việt do veterinary tạm dịch).

Liên kết đến đây